„Zachodniopomorskie Magnolie EFS”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz ósmy nagrodził organizacje pozarządowe, edukatorów, instytucje i samorządy zaangażowane w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiamy 10 laureatów tegorocznych „Zachodniopomorskich Magnolii EFS”.

Konkurs ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację projektów społecznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tych funduszy korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, umożliwiając pracownikom podnoszenie kwalifikacji, wspierane są też osoby z niepełnosprawnością. Dzięki dotacjom z tego obszaru  tworzone są nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, a szkoły zyskują   nowoczesny sprzęt.  EFS pomaga też przechodzić młodym ludziom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz rozwijać szkolnictwo zawodowe.

Wspierane jest też zdrowie mieszkańców. W ramach projektów badań przesiewowych wykonano już m.in. 34 000 badań mammograficznych. W ramach tych środków zakupiono też nowy sprzęt do badań, w tym dwa mammobusy, które docierają do najdalszych zakątków Pomorza Zachodniego.

Finałowa gala podsumowująca konkurs odbyła się w poniedziałek, 21 listopada 2022 r. w sali Opery na Zamku w Szczecinie. Zarząd Województwa na uroczystości reprezentowała Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Gościem specjalnym uroczystości była Senator Rzeczypospolitej Magdalena Kochan.

– Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w człowieka.  Wszystko co robimy: drogi, oczyszczalnie ścieków, nowoczesne budowle i pociągi mają służyć ludziom. Miękkie projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego budują to, co jest bezcenne – kapitał społeczny. Dziękuję, że zmieniacie nasze Zachodniopomorskie na lepsze, serdeczniejsze, uśmiechnięte i życzliwe dla siebie nawzajem –   powiedziała Senator Rzeczypospolitej Magdalena Kochan.

– Inwestujemy w ludzi, w naszych mieszkańców. Dzięki państwa aktywności możemy wspierać te wszystkie działania. Postawiliście wysoko poprzeczkę. Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego możemy kształcić młodych ludzi, ale też inwestujemy w osoby niepełnosprawne, powstają nowe Zakłady Aktywności Zawodowe, miejsca w żłobkach i przedszkolach  – wyliczała Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

– Podczas dzisiejszej gali chcemy uhonorować Państwa działania. To nie zawsze są projekty, które mają zewnętrzny, imponujący wymiar, nie idzie za nimi wielka infrastruktura, ale za to mają niezwykle ważne przeznaczenie. Pomagają drugiemu człowiekowi. Serdecznie dziękuję Państwu za trud i wysiłek wkładany w realizację tych działań – mówił dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Do udziału w tegorocznej edycji nadesłano 68 zgłoszeń, z których wytypowano 30 nominacji. I właśnie z tej grupy wytypowano 10 tegorocznych laureatów.

Oto tegoroczni zdobywcy „Magnolii” : Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami sieci SZOWES, Karol Lament, Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., Kinga Karbowska, Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, Piekarnia Kaliszczak S.C., Gmina Karlino, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. oraz Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie.

Zwycięzców konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022″ wyłoniła komisja, którą tworzą: przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia EFS, przedstawiciele nauki.

Wydarzenie było transmitowane w mediach społecznościowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Galę online oglądali m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej  Cinzia Masina oraz Urszula Romańska.

Laureaci Zachodniopomorskich Magnolii EFS 2022

  • Beneficjent z pasją: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami sieci SZOWES: Fundacją Nauka dla Środowiska, 4 C Centrum ekonomii społecznej, aktywa plus Emila Kowalska, Fundacja pod Aniołem, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.

To oni tworzą wielosektorowe partnerstwo, w postaci Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, aby świadczyć jednolite, kompleksowe usługi w całym województwie.

SZOWES jest jedynym w skali kraju partnerstwem obejmującym swoim wsparcie wszystkie aktualnie działające Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w naszym województwie. 
Swoje wysiłki kierują na trzy obszary działalności:
1. Animacja tj., pobudzanie i aktywizowanie lokalnych społeczności
2. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju i funkcjonowaniu
3. Rozwój przedsiębiorczości społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ich działalność to ucieleśnienie powiedzenia, że w jedności siła.

  • Ambasador EFS: Karol Lament

Jest prawdziwym ambasadorem EFS – z wielkim zaangażowaniem zdobywa wiedzę i doświadczenie, zabiega o współpracę międzysektorową, międzynarodową w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami, wspiera i często sam inicjuje systemowe wsparcie na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, przekazuje innym własną wiedzę i doświadczenie podczas udziału w licznych spotkaniach, konferencjach, itp. Otwarty na innowacje, nieustająco poszukuje najlepszych rozwiązań i z odwagą typową dla osób cechujących się świadomą kompetencją, z powodzeniem sięga po fundusze unijne. W urzeczywistnieniu swoich pomysłów jest uparty i niezłomny. Szanowany, znany i doceniany w środowisku związanym z ekonomią społeczną. Aby osiągnąć szczytny cel, jest gotów na poświęcenia i łamanie konwenansów. Swoja postawą pokazuje, że praca jest jego pasją. Aktualnie Kieruje Zakładem Aktywności Zawodowej w Goleniowe – jednej z najlepszych tego typu placówek w kraju.

  • Równość Szans: Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, który prowadzi przedszkola publiczne w Drawsku Pomorskim i Czaplinku obejmujące wsparciem dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, przyczynia się do wyrównania szans dzieci, które bez odpowiedniego wsparcia nie są w stanie normalnie funkcjonować. Wsparcie  wykorzystywane w ramach projektu kierowane jest na zajęcia i edukację dzieci niepełnosprawnych, dzięki któremu dzieci te mają szansę żyć normalnie i godnie.

Projekt realizowany przez placówkę, to szereg działań: od zakupu specjalistycznego sprzętu do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, poprzez dodatkowe zajęcia dla dziecim.in. z integracji sensorycznej, logopedii, logorytmice, treningu umiejętności społecznych, zajęciach tyflopedagogicznych, zajęciach o charakterze terapeutycznym, zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, terapii behawioralnej czy gimnastyki korekcyjnej, kursy podnoszące kwalifikacje kadry pedagogicznej i terapeutycznej, na nowym placu zbaw kończąc.

  • Najlepszy  beneficjent POWER: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Środki na założenie własnej działalności, wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 m-cy, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy czy pomoc eksperta dotacyjnego w pisaniu biznesplanu sprawiły, że pula miejsc przewidzianych w projektach realizowanych przez Inbit Sp z o.o.  wyczerpała się natychmiast.

Dziś, śmiało możemy powiedzieć że jest to szansa dla 80 młodych osób na realizację marzeń o prowadzeniu własnego biznesu. Jeżeli dołożyć do tego wieloletnie doświadczenie tej instytucji w realizowaniu projektów współfinansowanych z FS, rzetelność i zaangażowanie w realizację projektu, dbałość o szczegóły, mamy przepis na zwycięstwo. 

  • Młodzi w akcji: Kinga Karbowska

Staże, doradztwo, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie czy środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej to tylko niektóre z form pomocy z jakich mogą skorzystać osoby młode w ramach Programu operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój by odnaleźć się na rynku pracy.

Pani Kinga Karbowska skorzystała z oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach i odbyła staż w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawności Intelektualną w Gryficach i chcąc udoskonalić swoją wiedzę i umiejętności rozpoczęła studia podyplomowe. Ukończyła liczne kursy, które pozwoliły jej na pracę jako nauczyciel terapeuta właśnie w PSONI w Gryficach.  Wystarczył impuls, chęć zmiany i pomoc właściwej instytucji, aby odnieść sukces.

  • Najlepszy beneficjent RPO WZ: Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS” realizuje obecnie pięć projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z obszaru rynku pracy oraz włączenia społecznego. W ramach podejmowanych działań obejmuje wsparciem osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnością, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, wspierają rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej i udzielają pomocy w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych.

W 2020 r. Stowarzyszenie AWIS dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyło ośrodek wsparcia aktywności społeczno-zawodowej „Szereg Pomocy”, w ramach którego udzielana jest pomoc osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo w nabyciu nowych kwalifikacji oraz kompetencji, a osobom z niepełnosprawnościami – usamodzielnianie się oraz integrowanie się  w szerszym gronie, jak również ze społecznością lokalną. Rok później Beneficjent rozszerzył ofertę  o „Nowe pracownie Szeregu Pomocy”.

Beneficjent poza kompleksowością wsparć, wyjątkowym wyczuciem potrzeb grup docelowych oraz realizacją projektów ‘z pasją’ ale i ‘z sercem’ cechuje się umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umie dostosować się do zmieniających się okoliczności. Wykonuje swoją działalność w sposób wzorowy, posiada wykwalifikowaną kadrę, która jest również wsparciem dla innych Beneficjentów.

  • Inwestycja w kadry: Piekarnia Kaliszczak S.C.

Piekarnia Kaliszczak od 40 lat prowadzą piekarnię, gdzie tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi wytwarzają wyroby piekarnicze i cukiernicze . Od lat inwestują w zarówno w swój potencjał produkcyjny, jak i w kapitał ludzki. Skorzystali z możliwości jakie dają  Fundusze Europejskie. Dzięki współpracy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego skorzystali z projektu na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników MMŚP  i przeszkolili 42 pracowników, co stanowi 68 % całego personelu. Przemyślana strategia inwestycji, zwłaszcza w posiadany kapitał, sprawiła, że usługi rozwojowe dla firmy były szyte na miarę, w ścisłej współpracy z właścicielami i kadrą zarządzającą. To sprawiło, że szkolenia realnie wpłynęły na sytuację firmy i zadowolenie załogi. Zaowocowało też zdobyciem głównej nagrody w tej kategorii.

  • Inwestycja w edukację: Gmina Karlino

„Razem w Zawodową Przyszłość – BIS!” to innowacyjny projekt realizowany przez Gminę Karlino. Projekt przewidywał realizację nieodpłatnych działań obejmujących: staże i praktyki zawodowe u pracodawców, pomoc stypendialną dla szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów zawodowych uczniów biorących udział w projekcie, dodatkowe zajęcia specjalistyczne z języka obcego branżowego, kursy zawodowe  i szkolenia i kursy dla kadry pedagogicznej.

We współpracy z lokalnymi firmami gmina rozpoczęła unikalny projekt kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy połączony z systemem wsparcia młodych pracowników. W efekcie otrzymano łatwą ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi, którzy mają szansę  rozwijać się i zostać „na miejscu” wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw ponieważ najważniejszym zasobem są ludzie. Prorozwojowe i perspektywiczne działania samorządu przyniosą na pewno długofalowe pozytywne efekty, a dziś przyniosły statuetkę Zachodniopomorskich Magnolii EFS.

  • Inwestycja w zdrowie: NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J.

Nagrodzona placówka przygotowała i prowadzi projekt bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla  2178 dziewcząt urodzonych w latach: 2009 – 2011 z powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego, M. Świnoujście, M. Szczecin. Beneficjent posiada duże doświadczenie w zakresie merytorycznym odpowiadającym zakresowi wsparcia w ramach projektu. Prowadzone przez Beneficjenta przychodnie są akredytowanym miejscem do prowadzenia działalności  w dziedzinie  med. rodzinnej. Pani Wiesława Fabian jako współwłaścicielka oraz dyrektorka przychodni, dzięki długoletniej działalności medycznej oraz szerokim kontaktom na regionalnym rynku medycznym dotarła z informacją o projekcie do bardzo dużego grona osób i instytucji.  Podstawową korzyścią  projektu jest zmniejszenie liczy zakażeń wirusem HPV i zapadalności na nowotwór szajki macicy. W konsekwencji zmniejszona zostanie umieralność kobiet z powodu nowotworów złośliwych w naszym regionie. A dzięki dodatkowym działaniom edukacyjnym wzrośnie świadomość jak ważnym aspektem jest profilaktyka. Podjęcie się z sukcesem i determinacją tak ważnego projektu przyczyniło się też do nominacji i nagrody w tej kategorii.

  • Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne: Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie, zamieszkujących powiat sławieński oraz realizacją zatrudnienia socjalnego. Z ich wsparcia skorzystało już ponad 100 osób, 35 z nich podjęło zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, 6 osób nabyło uprawnienia emerytalne, 32 osoby podniosły swoje kwalifikacje, a 60 osób zwiększyło kompetencje. Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie drzwi są otwarte dla każdego, gdzie każdy może liczyć na wsparcie, gdzie nikt nie chodzi głodny  i nikt nikogo nie ocenia. Miejsce, w którym każdy ma się czuć dobrze. Nie jest to stereotypowy „urząd”, a praca niejednokrotnie nie kończy się tam o 15. Centrum jest tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

Gala