Zespół Parków Krajobrazowych w „Szmaragdzie”

Województwo Zachodniopomorskie i Gmina Miasto Szczecin zawarły umowę 10-letniej dzierżawy zajazdu Szmaragd. Znajdzie się tam nowoczesne centrum edukacyjne, baza noclegowa i siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych WZ. W tym roku planowane jest uruchomienie również punktu gastronomicznego.

Dzierżawa zajazdu Szmaragd rozpoczęła się 1 lutego 2023 r. Umowę podpisano na 10 lat. To efekt współpracy samorządu województwa z miastem Szczecin oraz inicjatyw podejmowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Wyremontowany budynek zajazdu Szmaragd będzie nowoczesnym centrum edukacji ekologicznej.

– Pomorze Zachodnie jest pełne przyrodniczych skarbów. Nasze Parki Krajobrazowe, jako instytucja, bardzo aktywnie działają na rzecz ochrony tych naturalnych zasobów. Prowadzą też bogatą działalność edukacyjną, turystyczną, rekreacyjną – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Jestem przekonany, że zajazd Szmaragd stanie się nowoczesnym centrum edukacji ekologicznej. Że odbywające się tam wydarzenia będą przyciągały mieszkańców całego regionu.

Obiekt zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 2 był zamknięty od 2010 roku. Wymagał gruntownego remontu. Prace budowlane i modernizacyjne przeprowadziła Gmina Miasto Szczecin, jako właściciel nieruchomości. Wyposażeniem i pracami adaptacyjnymi zajmie się dzierżawca. Planowane jest stworzenie bazy noclegowej, a w pomieszczeniach piwnicznych powstaną nowocześnie wyposażane sale multimedialne. Będzie można tam organizować m.in. „zielone szkoły” i inne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

„Szmaragd” będzie również siedzibą Zespołu Parków Krajobrazowych WZ.

– Po dziesięciu latach od powołania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego otwiera się nowy etap w życiu naszej jednostki. Wieloletnia dzierżawa tego obiektu stwarza nowe możliwości rozwoju –  powiedział Ryszard Mićko, Dyrektor ZPK WZ, po podpisaniu umowy dzierżawy.

Gminę Miasto Szczecin reprezentowała wicedyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Sylwia Rogulska.

Zajazd „Szmaragd” za kilka miesięcy znów będzie atrakcją dla odwiedzających tę część Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. W obiekcie planowane jest uruchomienie działalności gastronomicznej.

Wyremontowany budynek zajazdu Szmaragd będzie nowoczesnym centrum edukacji ekologicznej.

Źródło: www.wzp.pl