Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 

Członkowie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jednogłośnie przyjęli dokument  „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)

Załączniki:

  1.  „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”
  2. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
  3. Kompendium w zakresie sytuacji dotyczącej zrównoważonej mobilności miejskiej oraz działań i zaleceń wynikających z planu
  4. Raporty z konsultacji społecznych oraz badań ilościowych i jakościowych
  5. Raport z realizacji planu promocji