Spacer wirtualny po kościele w Kołbaczu

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie podjęło się w 2023 roku cyfryzacji zachowanych elementów zespołu klasztornego w Kołbaczu, wpisanego na listę Pomników Historii ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne.

Założenie pocysterskie w Kołbaczu jest wybitną realizacją z przełomu romanizmu i gotyku, wyróżniającą się nowatorstwem rozwiązań architektonicznych oraz wysokiej klasy detalem.

Projekt „Kołbacz Pomnik Historii – upowszechnienie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze cystersów”, był działaniem w ramach programu „Kultura Cyfrowa”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Efekty działań przedstawione zostały na specjalnie w tym celu stworzonej stronie internetowej www.kolbaczwcyfrze.pl. Zawiera ona opisy zdigitalizowanych i udostępnionych zabytków oraz odnośnik do spaceru wirtualnego na smartfony i gogle VR, w formie przewodnika multimedialnego po wnętrzu kościoła w technologii Matterport (vr.kolbaczwcyfrze.pl).

Źródło: www.stareczarnowo.pl