CUPT ogłasza nabór konkursowy wniosków na inwestycje w zakresie pozamiejskiego transportu zbiorowego

Informujemy o rozpoczęciu naboru w CUPT w trybie konkursowym wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski].

Wnioski można składać od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. poprzez dedykowaną aplikację WOD2021Przy czym kolejność ich składania wniosków nie ma wpływu na ich ocenę.

Na wsparcie przedsięwzięć przewidziano 1 403 459 752,03 zł, jednak ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN. Maksymalny poziom wsparcia projektów ze środków UE wynosi aż 95% wydatków kwalifikowalnych.

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje dotyczące m. in. zakupu zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania. Wszystkie szczegóły, w tym regulamin i inną dokumentację, w zakresie wspieranych inwestycji udostępniamy w zakładce dedykowanej naboru.

O wsparcie mogą ubiegać się organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, a dokładniej:

  • województwa;
  • powiaty;
  • związki powiatów;
  • związki powiatowo-gminne;
  • związki międzygminne;
  • gminy;
  • operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Źródło: https://www.cupt.gov.pl/a