Wybory do Parlamentu Europejskiego: 9 czerwca 2024 r.

W niedzielę wybierzemy 53 europosłów spośród 1020 kandydatów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczną się 9 czerwca o godzinie 7:00.

Lokale wyborcze otwarte będą do godziny 21:00

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Trzeba jednak pamiętać, by idąc do lokalu wyborczego zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

W 2024 roku we wszystkich państwach UE zostanie wybieranych w sumie 720 europosłów.
Liczba posłów i posłanek do PE wybieranych z każdego kraju UE jest ustalana przed każdymi wyborami  i opiera się na zasadzie degresywnej proporcjonalności (zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej), co oznacza, że każdy poseł i posłanka do PE z większego kraju reprezentuje więcej osób niż poseł czy posłanka z mniejszego kraju. Innymi słowy zasada „degresywnej proporcjonalności” gwarantuje, że mniej zaludnionym państwom członkowskim przypada więcej mandatów na mieszkańca. Czyli, im większy kraj, tym mniejsza liczba mandatów europoselskich w stosunku do liczby ludności.
Minimalna liczba posłów i posłanek do PE z dowolnego kraju to sześcioro, a maksymalna to 96.
Łączna liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego nie może przekroczyć 750 osób plus przewodniczący/ca.
Liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, którzy zostaną wybrani w każdym kraju w wyborach europejskich w 2024 r.:

 • Niemcy: 96
 • Francja: 81
 • Włochy: 76
 • Hiszpania: 61
 • Polska: 53
 • Rumunia: 33
 • Holandia: 31
 • Belgia: 22
 • Grecja: 21
 • Czechy: 21
 • Szwecja: 21
 • Portugalia: 21
 • Węgry: 21
 • Austria: 20
 • Bułgaria: 17
 • Dania: 15
 • Finlandia: 15
 • Słowacja: 15
 • Irlandia: 14
 • Chorwacja: 12
 • Litwa: 11
 • Słowenia: 9
 • Łotwa: 9
 • Estonia: 7
 • Cypr: 6
 • Luksemburg: 6
 • Malta: 6

Zachęcamy do aktywnego udziału.