W dniu 25 czerwca 2024r. w Szczecinie odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Po kwietniowych wyborach samorządowych –  było to pierwsze spotkanie z nowymi przedstawicielami członków tworzących Stowarzyszenie.

Obrady

Podczas posiedzenia, które odbyło się w Szczecinie w Muzeum Techniki i Komunikacji  powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Funkcje Przewodniczącego Stowarzyszenia pełnić będzie nadal  Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin. Ponadto do składu Zarządu wybrano następujące osoby: Przemysław Włosek – Sekretarz Województwa Zachodniopomorskiego,  Shivan Fate – Starosta Powiatu Polickiego, Rafał Zając – Prezydent Miasta Stargard, Andrzej Wyganowski – Burmistrz Gminy Stepnica,  Joanna Agatowska – Prezydent Miasta Świnoujście.

Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej, w osobach: Małgorzata Schwarz Wójt Gminy Kołbaskowo,  Jarosław Burba – Burmistrz Gminy Nowe Warpno, Julita Pilecka – Wójt Gminy Kobylanka.

W trakcie Zebrania podjęto również uchwały o udzieleniu absolutorium za rok 2023, podsumowano intensywny rok przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027. Przewodniczący Stowarzyszenia Piotr Krzystek uroczyście podziękował za współpracę Członkom Stowarzyszenia kończącym kadencję, w szczególności wieloletniemu Wiceprzewodniczącemu Panu Władysławowi Diakunowi współtworzącemu Stowarzyszenie od 2005 roku

Przewodniczący Zebrania pogratulował wszystkim wybranym przedstawicielom na kolejną kadencję z deklaracją dalszej ścisłej współpracy w obszarze metropolitalnym, zwracając uwagę na rozwój Stowarzyszenia w oparciu o Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2030.

Obecni przedstawiciele Członków Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Przedstawiciele Członków Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzedniej kadencji