Ekologiczne kosiarki, czyli krowy rasy Scottish Highland i koniki polskie w Parku Natury Zalewu Szczecińskiego

Na północ od wsi Czarnocin tuż za kanałem Czarnocińskim na obszarze Łąk Skoszewskich rozpościera się Park Natury Zalewu Szczecińskiego. Ta jedyna w swoim rodzaju w Polsce forma ochrony przyrody, została utworzona z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża, a obejmuje blisko 4000 ha  łąk i pastwisk, wód Zalewu Szczecińskiego oraz objęty ochroną ścisłą Rezerwat Czarnocin.  Aby odzyskać minioną bioróżnorodność florystyczną i ornitologiczną terenu dawnym ekologicznym sposobem gospodarowania: ekstensywnego wypasu i koszenia, kilka lat temu na teren parku sprowadzono krowy  i koniki polskie. Zwierzęta te pełnią rolę żywych, inteligentnych kosiarek, a do tego całym swoim urokiem i wrażeniem, jakie wywołuje wciąż rozrastające się stado, są niemałą atrakcją dla odwiedzających park turystów.

Scottish Highland (szkocka wyżynna) to  bardzo stara rasa krów, jej szczątki odnaleziono w wykopaliskach archeologicznych  z VI w. Najprawdopodobniej właśnie ta rasa krów żyła na terenach nadbrzeżnych Zalewu Szczecińskiego już ponad 1000 lat temu. Rasa ta charakteryzuje się niewysokim wzrostem, długą sierścią chroniącą przed zimnem i uciążliwymi owadami. Potężne rogi budzą uzasadniony respekt, zrównoważony charakter sympatię, a wytrzymałość – podziw.
Krowy pasą się cały rok, żyjąc w stadzie o ustalonej hierarchii, składającym się z matek z cielętami i byków, oraz młodych: jałówek i byczków.

Koniki  polskiesą jedyną rodzimą prymitywną rasą koni wywodzącą się bezpośrednio od dzikich tarpanów, które doszczętnie wyginęły. Konik polski jest rasą, wyhodowaną wyłącznie przez Polaków. Uznawaną obecnie za unikatowy relikt przyrodniczo-hodowlany, świadczący o naszej kulturze materialnej i wkładzie, jaki wnieśliśmy do kultury hodowlanej świata. Warto wiedzieć, że większość stad obecnie dziko żyjących na terenie Europy pochodzi z naszego kraju. Konik polski nie jest duży, osiąga w kłębie od 130 cm do 140 cm, ma maść myszatą, czarną grzywę i ogon oraz ciemną pręgą na grzbiecie. Obserwując koniki polskie można przekonać się, że mają żywy, lecz zrównoważony temperament i łagodny charakter. Po dzikich przodkach dzisiejsze koniki odziedziczyły niespotykaną wytrzymałość na trudne warunki bytowania, doskonałe dostosowanie się do miejscowych warunków środowiskowych oraz małe wymagania paszowe.

W Czarnocińskim Parku poza konikami i krowami  spotkać tu można wiele cennych, chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin, podziwiać krajobrazy i wypoczywać w ciszy zakłócanej śpiewem ptaków, szelestem drzew czy szumem wody.  

Powrót do mapy