Analiza możliwości wdrożenia zintegrowanego metropolitalnego systemu pasażerskich przewozów zbiorowych w SSOM

Dokument studialny będący jedną z podstaw projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.