Program Społecznik z nowościami

logo Pomorza zachodniego

Absolutne minimum formalności, finansowe wsparcie dla grup nieformalnych i NGO’ów, współpraca, otwartość na pomysły to niezmienne założenia realizowanego od dwóch lat w województwie zachodniopomorskim Programu Społecznik. Jego wynikiem jest przeprowadzenie w regionie 1178 cennych społecznie inicjatyw. Tegoroczna odsłona programu to szansa na przeprowadzenie kolejnych ciekawych projektów i możliwość pozyskania większej niż dotychczas mikrodotacji – do 4 tys. zł.  Ale to nie jedyna nowość.

– Dwie poprzednie edycje pokazały jak akcje sąsiedzkie i charytatywne, wydarzenia kulturalne i sportowe, kampanie społeczne mogą zmieniać nasze najbliższe otoczenie. Niezmiennie chcemy wspierać i promować inicjatywy mieszkańców Pomorza Zachodniego, dlatego wkładamy sporo pracy i serca, by Program Społecznik był przejrzysty i dostępny dla wszystkich, którzy chcą integrować mieszkańców wokół ciekawego celu. Formalności ograniczamy do absolutnego minimum – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Konsekwentnie dążymy do tego, aby „Społecznik” miał charakter długofalowy, dlatego od tej edycji będzie to program trzyletni, bez przerwy na przełomie sezonu jesienno-zimowego i zimowo-wiosennego związanej z koniecznością rozliczenia przyznanych środków w danym roku. Pozwoli to zachować ciągłość programu i zwiększyć liczbę inicjatyw. To również odpowiedź na sugestie zgłaszane przez organizacje pozarządowe – wyjaśnia marszałek Geblewicz.

Program Społecznik, podobnie jak rok temu, podzielony został na dwa filary –  Mikrodotacje oraz Regionalne Inicjatywy Obywatelskie. Pierwszy filar to szansa na pozyskanie wsparcia w nowej zwiększonej do 4 tys. zł kwocie dofinansowania. Wcześniej można było ubiegać się o wsparcie do 3 tys. zł. Drugi filar to niezmiennie wybierane w internetowym głosowaniu mieszkańców inicjatywy obywatelskie. W tym przypadku można będzie ubiegać się do 10 tys. zł na projekty o zasięgu powiatowym oraz regionalnym.

Nowością jest również inny niż dotychczas podział środków pomiędzy filarami. Od roku 2019 dwa mln zł zostanie przeznaczone na mikrodotacje i jeden mln zł na regionalne inicjatywy obywatelskie (wcześniej po 1,5 mln zł na każdy filar).

Program ponownie realizowany będzie w formule regrantingu. Oznacza to, że Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert wyłoni operatora programu, który będzie przeprowadzał nabór regionalnych inicjatyw obywatelskich. Konkurs został ogłoszony 13 lutego br., a nabór ofert potrwa do 7 marca br. Dotychczas tę funkcję pełniła Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Podtrzymany zostanie odformalizowany charakter Programu Społecznik, umożliwiający sięganie po środki nie tylko podmiotom posiadającym osobowość prawną, czyli organizacjom pozarządowym, ale również współpracującym z nimi grupom nieformalnym.

Pierwsza edycja Programu w 2017 roku przyciągnęła 1152 społeczników, z których 515 otrzymało dotacje. Rok 2018 to kolejne 1381 złożonych wniosków i 663 dofinansowane inicjatywy.

Polecamy uwadze materiały video, które powstały w trakcie realizacji poprzednich edycji:http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/filmy