„mikroDOTACJE 2019”

Do 14 marca potrwa nabór wniosków na „mikroDOTACJE 2019”. W tym roku na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI, średnio po 2 000 zł każda.

Plakat informacyjny

Program #mikroDOTACJE2019 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Szczecina na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

Celem programu w roku 2019 jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych.

Poprzez system mikroDOTACJI, chcemy aby inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe ze Szczecina angażowały w ich realizację jak największą ilość osób realizujących i odbiorców działań. Za pomocą środków finansowych na organizację i prowadzenie małych inicjatyw, zwiększających społeczne zaangażowanie, rozbudzane są nowe inicjatywy i możliwości wśród mieszkańców Szczecina.

W roku 2019 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI, średnio po 2 000 zł każda. Tematyka działań realizowanych przez organizacje może być dowolna – od organizacji spotkań po wydarzenia w przestrzeni miasta. Każdy pomysł wart jest realizacji, a często niewielkie środki finansowe mogą rozbudzić duże działania, które kształtują nasze miasto czy podwórka. W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki: mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inicjują działania na rzecz odbiorców, nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym m.in.: Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna), nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin, są realizowane przez szczecińskie organizacja, dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych!

Uczestnikami spotkania mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych (lub grup nieformalnych) działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.

TERMINY SPOTKAŃ: 

  1. (wtorek) 5 marca 2019, o godzinie 17.00, w siedzibie Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63
  2. (piątek) 8 marca 2019, o godzinie 11.00, w siedzibie Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63

Dodatkowo informujemy, że przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE” istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem 91 350 82 99 lub e-mail:biuro@sektor3.szczecin.pl.

 Więcej informacji na stronie http://mikrodotacje.pl/

Program współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Źródło: szczecin.eu