Węzeł Łękno w budowie

Krajobraz przy Węźle Łękno zmienia się z dnia na dzień. Zakres prac jak i rozmiar inwestycji jest szczególnie dobrze widoczny z lotu ptaka. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu z budowy.

Ostatnie dni na placu budowy były bardzo pracowite. Rozebrany został wiadukt przy ul. Pawła Jasienicy, przygotowany został także wykop pod trasę kanalizacji teletechnicznej na al. Wojska Polskiego. Pracami objęta była również sieć wodociągowa na ul. Fałata i Zaleskiego.

Widok węzła z lotu ptaka

Wiele jednak zostało jeszcze do zrobienia. Kolejne dni upłyną przy pracach mostowych m.in. przy obiekcie na al. Wojska Polskiego. Budowana będzie kanalizacja deszczowa. Wykonawca zajmie się również uprzątaniem terenu, zwłaszcza w okolicy dawnych działek.

Widok węzła z lotu ptaka

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca na ukończenie inwestycji ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac to 128 990 000,00 zł. brutto.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Loga FE

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Loga FE

Źródło: szczecin.eu