Country Report Poland 2019

źródło: transfergo

Polska gospodarka jest dobrej kondycji, ale są też wyzwania związane między innymi z innowacyjnością i inwestycjami. O ocenie sytuacji gospodarczej w Polsce, którą Komisja Europejska zawarła w Country Report Poland 2019, dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Pod koniec lutego Komisja Europejska przedstawiła Country Report Poland 2019 – ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce.

Minister zwrócił też uwagę na to, że diagnoza Komisji wskazuje też na kilka wyzwań, na przykład:

 • potrzebę wzrostu inwestycji prywatnych,
 • relatywnie niskie nakłady na innowacyjność,
 • konieczność walki ze zmianami klimatu.

Tegoroczna edycja Country Report zawiera też rozdział poświęcony nowemu rozdaniu unijnych funduszy. Komisja Europejska wskazuje w nim jakie rodzaje inwestycji powinny być finansowane w Polsce z budżetu na lata 2021-2027. Chodzi na przykład o:

 • inwestycje w najważniejsze drogi i koleje,
 • cyfryzację usług publicznych,
 • termomodernizację budynków,
 • dostosowanie umiejętności pracowników i służb zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Kwieciński podkreślił, ze tegoroczna edycja Country Report zawiera też rozdział poświęcony nowemu rozdaniu unijnych funduszy. Komisja Europejska wskazuje w nim jakie rodzaje inwestycji powinny być finansowane w Polsce z budżetu na lata 2021-2027. Chodzi na przykład o: inwestycje w najważniejsze drogi i koleje, cyfryzację usług publicznych, termomodernizację budynków, dostosowanie umiejętności pracowników i służb zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Wydarzenie zorganizowało przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Oprócz ministra Kwiecińskiego wzięli w nim udział między innymi:

 • Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
 • Joost Korte, Dyrektor Generalny w Dyrekcji do spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych w Komisji Europejskiej,
 • Marc Lemaitre, Dyrektor Generalny, Dyrekcji do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej,
 • Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

Więcej informacji i linki do dokumentów na stronach internetowych Komisji Europejskiej

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju