Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.3.2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Dostawy materiałów promocyjnych w podziale na części.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz cenowo – ofertowy
3) Projekt umowy
4) Oświadczenie o braku powiązań
5) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jednocześnie informujemy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności pod nr 1172940

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast