Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców

Miasta i gminy w całej Europie tworzą nowe, coraz większe wspólne organizacje samorządowe w celu lepszego wykorzystania swojego potencjału społecznego i ekonomicznego. Również miasto Szczecin wspólnie z sąsiednimi polskimi gminami utworzyło Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Po niemieckiej stronie czynione są działania w podobnym kierunku.

Wychodząc naprzeciw tym tendencjom Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Schwedt nad Odrą ma zaszczyt zaprosić w imieniu Wspólnoty Komunalnej Europaregion POMERANIA na Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pt.: „Szczeciński Region Metropolitalny szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec”, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. w foyer głównym teatru Uckermärkischen Bühnen w Schwedt nad Odrą.

Podczas wydarzenia pragniemy wybrać się w przyszłość i przedstawić Państwu koncepcję Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jakim stopniu mieszkańcy mogliby skorzystać z transgranicznego Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego oraz jakie szanse oferuje on małym i średnim przedsiębiorstwom.

W celu zgłoszenia się na forum, prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego faksem (+49 3332 538929) lub na adres e-mail (sbc.barnim.uckermark@pomerania.net) do 29.03.2019 do biura w Schwedt nad Odrą.

Program

Formularz zgłoszeniowy