Wybory do Rady Osiedli w Szczecinie


7 kwietnia br. w Szczecinie odbyły się wybory do Rad Osiedli. Każda z Rad Osiedli będzie dysponować kwotą miliona złotych na osiedlowe inwestycje.

Jak podaje Miejska Komisja Wyborcza frekwencja w niedzielnych wyborach do Rad Osiedli, w komisjach, w których przeprowadzono głosowanie wyniosła 9,54 proc. Dla porównania, w roku 2015 było to 7,88 proc. Natomiast w przeliczeniu na wszystkich uprawnionych do głosowania będzie to odpowiednio: 6,48 proc. we wczorajszych wyborach i 5,08 proc. cztery lata temu.

Pełne wyniki niedzielnych wyborów do Rad Osiedli
dostępne są na stronie: www.wybory.osiedla.szczecin.pl .