„Szczecin tworzyMy” – trwa nabór wniosków

Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i masz pomysł na ciekawe i oryginalne działanie promujące Miasto Szczecin i życie w nim? Już dziś spróbuj swoich sił i weź udział w projekcie „Szczecin  tworzyMy”.

Celem projektu jest ukazanie Szczecina w kontekście codziennego życia i pracy w sposób nowatorski, oryginalny, międzypokoleniowy, angażujący i obywatelski. Zależy nam na inicjatywach oddolnych, włączających jak najszerszą grupę odbiorców, bazujących na poczuciu dumy i radości z bycia szczecinianinem i szczecinianką. Ponadto projekt w swoim założeniu powinien budować  i wzmacniać tożsamość lokalną, propagować dzielenie się pasjami z mieszkańcami, inspirować innych do działania, integrować poszczególne grupy mieszkańców miasta.

Nabór wniosków trwa od kwietnia 2019 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, do czasu wykorzystania założonego budżetu.

Całkowity budżet na zgłoszone projekty wynosi 50.000 PLN. Maksymalna kwota na realizację zadania w formie małej dotacji wynosi 10.000 PLN, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Projekt dotacyjny ma na celu dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, które pozwolą na włączenie mieszkańców w kształtowanie Szczecina jako spokojnego, zielonego, rozwiniętego, nowoczesnego i dynamicznego miasta.

Regulamin oraz niezbędne załączniki znajdują się TUTAJ.

Źródło: szczecin.eu