OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 01/04/ZIT/SSOM/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy: Zapewnienia usługi noclegowej i restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji pn. „Integracja zarządzania w miejskich obszarach funkcjonalnych” w dniach 26 – 27 czerwca 2019 r.

Załączniki:
a) Ogłoszenie
b) Oferta cenowa
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
d) Wzór umowy
e) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

INFORMACJE

a) Informacja z otwarcia ofert