„EUROPA DLA OBYWATELI” – PROGRAM WSPIERAJĄCY SAMORZĄDY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora oraz instytucji kultury, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w Programie „Europa dla obywateli”.

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający samorządy, organizacje pozarządowe, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Do 2 września 2019 r., do godziny 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli, można złożyć wnioski na projekty w ramach działań:

    Komponent 2, Działanie 2.1. Partnerstwo miast
    Komponent 2, Działanie 2.2. Sieci miast
    Komponent 2, Działaie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego


Lista wszystkich ogłoszonych konkursów wniosków znajduje się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, która zarządza programem „Europa dla obywateli”.

Szczegóły dotyczące zasad dofinansowania znajdą Państwo w „Przewodniku Programowym na 2019 rok”, a także na stronie internetowej polskiego Punktu Kontaktowego oraz Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.   


www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

www.iam.pl/pl/programy/europa-dla-obywateli