Droga rowerowa do Starego Czarnowa gotowa

Zakończyła się budowa drogi rowerowej łączącej Szczecin z Gminą Stare Czarnowo.

Zrealizowana inwestycja jest zlokalizowana w prawobrzeżnej części Szczecina. Droga dla rowerów biegnie wzdłuż ul. Pyrzyckiej od ul. Topolowej do pętli autobusowej „Śmierdnica”. Na obszarze objętym inwestycją po południowej stronie jezdni utwardzono teren i drogę dla rowerów na odcinku 75 m, natomiast po stronie północnej utwardzono teren na długości 65 m. Na terenie pętli autobusowej „Śmierdnica” postawiono stojaki dla rowerów zgodnie z „Katalogiem mebli miejskich Miasta Szczecin” oraz wiatę o szerokości 5 m.

Inwestycja została zrealizowana w oparciu o porozumienie między Gminą Miasto Szczecin a Gminą stare Czarnowo  z dnia 07 czerwca 2018 r. i uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursownym, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobliność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Źródło: szczecin.eu