Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.6.2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Opracowania „Analizy skutków zmian zakresu rzeczowego dla Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1: Formularz cenowo – ofertowy
  3. Załącznik nr 2: Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3: Wykaz usług
  5. Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań
  6. Załącznik nr 5: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jednocześnie informujemy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności pod nr 1209944