„Razem Możemy Więcej”

Powiat Policki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Razem Możemy Więcej. Edycja 2019” organizowanego w ramach V Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej.

Źródło: freepik.com

Konkurs ma na celu promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalność organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim.

Tegoroczna edycja konkursu odbywać się będzie w następujących kategoriach:

I. Działanie warte naśladowania

II. Osobowość roku

III. Działalność placówek publicznych w zakresie aktywności społecznej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i składanie, w terminie do dnia 8 listopada 2019 r., zgłoszeń konkursowych.

Zgłoszeń należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, przesyłając pocztą lub dostarczając osobiście na adres:

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są pod nr tel. 91 43 28 143 (kontakt z panią Haliną Michalak) lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres: michalak@policki.pl.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas V Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności Społecznej, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach (szczegóły organizacyjne dotyczące uroczystości zostaną podane w terminie późniejszym). Na uroczystości tej zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych, zaprezentowane zostaną sylwetki wolontariuszy, wyróżnimy organizacje pozarządowe, podziękujemy sponsorom i zwrócimy uwagę na ciekawe inicjatywy. Na pewno w tym dniu towarzyszyć nam będą liczne niespodzianki i wzruszenia.

Już dziś serdecznie zapraszamy.

Załączniki:

Regulamin konkursu >> pobierz (pdf)

Formularz zgłoszeniowy >> pobierz (doc)