Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” to nagrody za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W piątek, 25 października 2019 r. już po raz szósty przyznał je Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Źródło: WZP

Konkurs skierowany jest do wszystkich zaangażowanych w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do tegorocznej edycji zgłoszono aż 53 podmioty. Pojawiły się nie tylko duże instytucje, od lat realizujące projekty współfinansowane z funduszy europejskich, organizacje, stowarzyszenia czy fundacje, ale także indywidualne osoby, które skorzystały ze wsparcia oferowanego przez EFS i zmieniły swoje życie.

– Zachodniopomorskie Magnolie EFS to wielkie święto wszystkich tych, którzy na co dzień wprowadzają realne zmiany w życiu innych ludzi, wykorzystując w możliwie najlepszy sposób unijne wsparcie – mówił Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek podczas  gali.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda zaznaczył, że dzięki projektodawcom, realizatorom projektów, ale przede wszystkim dzięki osobom zaangażowanym we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego możemy obserwować jak zmienia się nasza lokalna społeczność. Radości podczas gali nie krył Tomasz Żuk, zwycięzca w kategorii „Młodzi w akcji”. Laureat dzięki dotacji zakupił profesjonalny sprzęt i otworzył własną działalność. – Dziś to ja wybieram co chcę malować. Dzięki temu realizuję swoje pasje – podkreślał.

– Jestem fanem Funduszy Europejskich – podkreślił Ryszard Stachowiak, wójt Gminy Sławno laureat w kategorii „Beneficjent z pasją”.– Jako jedna z nielicznych gmin wiejskich posiadamy osobną komórkę zajmującą się pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jakie posiadamy, jesteśmy gotowi by realizować coraz większe projekty, projekty partnerskie, projekty, których efekty będziemy mogli obserwować przez wiele kolejnych lat.

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019”otrzynali:

  • W kategorii „Beneficjent z pasją”: Gmina Sławno
  • W kategorii „Ambasador EFS”:Piotr Artur Jaśkiewicz oraz Arkadiusz Borysiewicz – Fundacja Nauka Dla Środowiska
  • W kategorii „Równość szans”: Open Mind Marcin Miśniakiewicz
  • W kategorii „Najlepszy beneficjent PO WER”: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
  • W kategorii „Młodzi w akcji: Tomasz Żuk
  • W kategorii „Najlepszy beneficjent RPO WZ”: Fundacja Nauka Dla Środowiska
  • W kategorii „Inwestycja w kadry”:Spektrum Agnieszka Błoch
  • W kategorii „Inwestycja w edukację”: Starostwo Powiatowe w Choszcznie
  • W kategorii „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”: Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Wałczu

Źródło: WZP