Spalarnia odpadów medycznych

Będzie można unieszkodliwiać 1 tonę odpadów medycznych na godzinę i wytwarzać energię elektryczną i cieplną. Prezydent Szczecina i Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego podpisali list intencyjny w sprawie budowy spalarni odpadów medycznych.

Ma to być nowoczesny, ekologiczny zakład wyposażony w dwie linie przetwarzania odpadów medycznych o wydajności 0,5 t/h każda. PUM chce wybudować spalarnię na terenie należącego do gminy Szczecin Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (na Ostrowie Grabowskim, przy ul. Logistycznej 22), dlatego sygnatariuszami listu intencyjnego byli Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n.med. Bogusław Machaliński.

Dodatkowo Rektor PUM i Prezes ZUO Tomasz Lachowicz podpisali porozumienie na temat udostępnienia przedstawicielom PUM terenu ZUO do przeprowadzenia badań przygotowujących inwestycję.

Koszt inwestycji – ok. 65 mln zł. PUM chce sfinansować budowę z kredytu oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

– To dla nas ważny, strategiczny temat – powiedział Rektor Machaliński. – Dzisiaj musimy korzystać z usług firm zewnętrznych. Budowa własnej spalarni pozwoli zoptymalizować koszty, a to przełoży się na możliwości opieki nad pacjentem.

Jakie korzyści da budowa spalarni odpadów medycznych na terenie już działającej spalarni odpadów komunalnych?

– Mamy gotową infrastrukturę, przede wszystkim przyłącza energetyczne – wyjaśnił Prezydent Krzystek.

O tym, dlaczego odpadów medycznych nie można spalać w EcoGeneratorze, tłumaczył obecnym dziennikarzom Prezes ZUO Tomasz Lachowicz. – Najważniejsza różnica polega na wymaganej temperaturze spalin. Dla odpadów medycznych wynosi 1100 st. C, dla odpadów komunalnych 850 st. C.

Rozpoczęcie budowy nowej spalarni odpadów medycznych planowane jest za cztery lata. Tyle czasu potrzeba na przygotowanie analiz prawnych, decyzji środowiskowych i samego projektu instalacji – poinformował kanclerz PUM Krzysztof Goralski.

Źródło: szczecin.eu