Szczecin – SBO 2020

Już można głosować w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Punktualnie w południe 22 listopada rozpoczęło się głosowanie na projekty tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, które potrwa do 6 grudnia również do południa.

Przypominamy. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 122 pomysłów, które znalazły się na liście do głosowania, z tego 39 to projekty ogólnomiejskie, a 83 lokalne.

Głosowanie na projekty wystartuje 22 listopada 2019 r. o godz. 12.00, a zakończy się 6 grudnia o godz. 12.00. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy naszego miasta, bez względu na wiek i miejsce zameldowania.

W tym roku również osoby niezameldowane, ale mieszkające w naszym mieście będą mogły oddać swój głos zarówno przez internet jak i tradycyjnie w punktach do głosowania.

Jak głosujemy?

Głosowanie odbywa się na stronie www.sbo.szczecin.eu lub poprzez wypełnienie formularza papierowego dostępnego w Urzędzie Miasta, filii urzędu, lub BUDŻETOBUSIE. Wypełnioną kartę do głosowania papierowy można złożyć  w Urzędzie Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, w filii urzędu na Prawobrzeżu – ul. Rydla 39/40 lub wysłać do urzędu Pocztą.

W tym roku można oddać łącznie 5 głosów, w tym:

– 2 głosy na projekty ogólnomiejskie,

– 3 głosy na dowolne projekty lokalne.

Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy.

Aby za pośrednictwem papierowej karty do głosowania oddać jeden głos na wybrany projekt  trzeba postawić znak X w kolumnie MÓJ GŁOS.

Aby za pośrednictwem papierowej karty do głosowania oddać dwa głosy na wybrany projekt trzeba postawić  X X w kolumnie MÓJ GŁOS.

Aby oddać jeden głos w głosowaniu elektronicznym należy przy wybranym projekcie wpisać cyfrę 1.

Aby oddać dwa głosy w głosowaniu elektronicznym należy przy wybranym projekcie wpisać cyfrę 2. 

Zachęcamy do głosowania elektronicznego w  domowym zaciszu, a jeśli to nie możliwe zapraszamy do skorzystania z komputerów, które będą udostępnione mieszkańcom  w siedzibach Rad Osiedli, w siedzibach wybranych organizacji pozarządowych oraz w centrach handlowych. Lista miejsc do głosowania dostępna jest na stronie internetowej sbo.szczecin.eu

Uwaga!

Zagłosować można tylko jeden raz! W przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów  na te same projekty za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie wycofany.

Realizowane będą projekty, które w danym obszarze: ogólnomiejskim i lokalnym uzyskają największą liczbę głosów – do wyczerpania puli środków w danym obszarze.

Zobacz gdzie oddasz swój głos

Do dyspozycji mieszkańców jak co roku będzie również BUDŻETOBUS.

Zobacz harmonogram BUDŻETOBUSA

Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie oraz trzy głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy.

Zobacz listę projektów

Więcej informacji o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim:

www.sbo.szczecin.eu