Zapytanie ofertowe nr SSOM.SKM.404.MK.7/2019

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

„Świadczenie usług sprzątania biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w roku 2020”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowo – ofertowy
  3. Wzór umowy