ZAPYTANIE OFERTOWE NR SSOM.SKM.404.MK.6.2020

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe dotyczy:

Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów i tuszów dla Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Formularz cenowo – ofertowy
  4. Wzór umowy