Otwarto parki i lasy miejskie

W poniedziałek do eksploatacji przywrócone zostały lasy miejskie oraz parki. Wciąż jednak prosimy o zachowanie należytej ostrożności, tym bardziej, że lasom doskwiera susza.

Do lasów miejskich można chodzić z domownikami. Nie należy organizować spotkań z osobami, z którymi nie mieszkamy. Jeśli widzimy na tej samej ścieżce spacerowej inne osoby – zachowajmy dystans. Wybierajmy jednocześnie miejsca mniej popularne, w taki sposób, by nie dopuścić do grupowania się tłumów.

– Wyłączone z eksploatacji pozostają miejsca do grillowania, biwakowania, paleniska oraz wiaty. Nie należy w lesie palić jakiegokolwiek ognia, tym bardziej, że panuje susza. Dotyczy to również palenia papierosów – mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. – Prosimy o zachowanie porządku i nie pozostawianie po sobie odpadów. To, co przynosimy do lasu, zabierzmy ze sobą.

Od poniedziałku otwarte zostały również parki. Tam także należy zachować wymagany odstęp od innych osób. W parkach używamy zakrycia ust i nosa, np. maseczek oraz unikamy miejsc, gdzie mogą tworzyć się tłumy.

Wyłączone z eksploatacji pozostają place zabaw, siłownie i skateparki.