Promuj dostępność z funduszami

Rozpoczął się nowy nabór ofert na działania, które pomogą informować, promować i edukować tematy związane z dostępnością. Do 12 lipca można zgłaszać swoje pomysły ciekawych warsztatów, konferencji oraz webinariów. Wsparcie jednego projektu to nawet 50 tysięcy złotych brutto.

Czym właściwie jest dostępność? Dla nas kryje się pod nim bardzo prosta idea: to taki sposób podejścia i projektowania produktów, usług czy rozwiązań, który sprawia, że są one uniwersalne. To znaczy, że może skorzystać z nich każdy, bez względu na różnego rodzaju niepełnosprawności, wiek, czy czasowe niedyspozycje.

To właśnie taki sposób myślenia przyświeca programowi Dostępność Plus. Taki też obowiązuje przy realizacji unijnych projektów. I taki chcemy pokazywać poprzez działania informacyjne, promocyjne oraz edukacyjne.

Nabór ofert – dla kogo?

Oferty złożyć mogą:

  1. partnerzy gospodarczy i społeczni
  2. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

Uwaga: w konkursie nie mogą samodzielnie startować media. Mogą brać udział w naborze ofert wyłącznie na zasadzie współpracy z uprawnionymi podmiotami].

O jaką kwotę można wnioskować?

Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej broszur, publikacji, roll-upów.

Co może zostać sfinansowane?

Takie przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich.

Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Wszystkie one mogą odbywać się również on-line.  

Jak i gdzie składać oferty?

Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Prześlijcie wypełniony Formularz Ofertowy na adres: promocjadostepnosci@mfipr.gov.pl

Materiały

Więcej informacji oraz formularz ofertowy

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej