Zachodniopomorskie propozycje do Krajowego Programu Odbudowy

Pomorze Zachodnie jako modelowy zielony region, racjonalnie korzystający z zasobów naturalnych, ze świadomymi ekologicznie mieszkańcami, energetyką opartą na źródłach odnawialnych i transporcie przyjaznym środowisku, ze stanowiącym „zielony korytarz” – zachodnim drogowym obejściem Szczecina. To jedna z pakietowych propozycji Samorządu Województwa zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy. Dokument jest sposobem na wykorzystanie zaoferowanego przez Unię Europejską Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, może być wart nawet 57 mld euro.

To będzie jeden z najważniejszych filarów odbudowy europejskiej gospodarki dotkniętej pandemią kronawirusa. Tworzone w krajach członkowskich UE Plany Odbudowy muszą zawierać spójne podejście do reform i inwestycji, wzmacniać możliwości rozwoju, tworzyć nowe miejsca praca oraz wzmacniać odporność gospodarczą i społeczną oraz łagodzić skutki kryzysu. Wartość całego Europejskiego instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to ponad 670 mld euro. Środki będą dystrybuowane poprzez pożyczki i granty, a 57 mld euro ma trafić do polskiej gospodarki, w tym do Zachodniopomorskiego. Propozycje na to, jak środki mogłyby pobudzić regionalną gospodarkę ma Samorząd Województwa.

– Zgłaszamy swój pakiet propozycji i liczymy, że potencjał Pomorza Zachodniego zostanie doceniony i nasze rekomendacje znajdą się na liście tych, które uzyskają dofinansowanie. Wśród nich znalazło się zachodnie drogowe obejście Szczecina jako inwestycja w zielony, czysty region. Strategia rozwoju województwa zakłada, że będziemy prężnie rozwijającym się regionem opartym na zielonej gospodarce. Zadanie, które jako jedno z pierwszych zaproponowaliśmy do dofinansowania, wyprowadzi ruch samochodowy z miasta i będzie naprawdę odczuwalne w zakresie zmniejszenia smogu w Szczecinie – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wśród inwestycji, których realizacja mogłaby ożywić potencjał regionu, a jednocześnie wzmacniać zieloną transformację jest lepsze skomunikowanie wewnątrz regionu oraz z Warszawą oraz resztą kraju, również poprzez rozwój transportu kolejowego i wodnego śródlądowego. Wśród propozycji jest kompleksowy program digitalizacji Pomorza Zachodniego czyli zapewnienie mieszkańcom dostępu do szybkiego internetu i e-usług oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych. Ważną rolę odgrywają przedsięwzięcia polegające na łagodzeniu społecznych skutków kryzysu i sprzyjające włączeniu społecznemu i wsparcie zachodniopomorskich organizacji pozarządowych. W te cele wpisuje się zachodnie drogowe obejście Szczecina ale i rozwój sieci tras rowerowych, systemów retencjonowania wody czy inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny.

Pierwsze propozycje zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kolejne, wypracowywane z partnerami samorządowymi i społeczno-gospodarczymi, trafiać będą do ministerstwa w następnych tygodniach – w miarę postępu prac nad Krajowym Planem Odbudowy prowadzonych na poziomie rządowym. O uruchomieniu konsultacji samorząd województwa powiadomi w najbliższym czasie.

– Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do konsultacji i zgłaszania swoich pomysłów przedsięwzięć, które powinny się znaleźć na tej liście. Będziemy czekać zwłaszcza na propozycje działań proekologicznych, które będą służyć nie tylko doraźnie, ale pozwolą na długofalową poprawę jakości życia w regionie – dodawał Olgierd Geblewicz.

Tworzony przez resort Krajowy Program Odbudowy będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Według zaleceń Brukseli wskazywane reformy powinny być realizowane w ciągu 4 lat, a inwestycje w ciągu 7 lat. Krajowe Plany Odbudowy muszą zostać przekazane Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2021 r. Stworzenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności to efekt ostatniego szczytu budżetowego Unii Europejskiej.

Źródło www.wzp.pl