OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym  poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy na dostawę i montaż urządzeń związanych z integracją transportu w projekcie „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Ogłoszenie o zamówieniu 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym upływa: 21 września 2020