Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020

Uroczyste podsumowanie ósmej już edycji konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020” realizowanego przez Urząd Marszałkowski, który promuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, odbyło się w poniedziałek, 21 września 2020 r. w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury.

Tylko efektywna współpraca na linii samorząd – organizacje pozarządowe jest podstawą do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminach, powiatach, regionach. Wiedzą o tym najlepiej tegoroczni laureaci konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”. W swoich kategoriach zwyciężyli: Gmina Miasto Szczecin, Gmina Pyrzyce oraz Gmina Stepnica. Wyróżniono Powiat Koszaliński i Gminę Czaplinek.

Przedmiotem konkursowej oceny była współpraca prowadzona przez zachodniopomorskie jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zgłoszenie do konkursu mogło być dokonane zarówno z inicjatywy JST, jak i organizacji pozarządowej.

JST były oceniane w trzech grupach jednostek: Powiaty i miasta na prawach powiatu, Gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców, Gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.
W kategorii Powiat i miasto na prawach powiatu zwyciężyła już po raz drugi Gmina Miasto Szczecin, która wykazała różnorodność form współpracy zarówno finansowej, jak i niefinansowej. Komisja konkursowa doceniła wiele działań mogących służyć jako przykład dobrych praktyk: poczynając od konsultacji, poprzez inicjatywę lokalną czy uruchomienie konkursu dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W tej kategorii wyróżnienie otrzymał Powiat Koszaliński.
W kategorii Gmina licząca powyżej 15 tysięcy mieszkańców zwyciężyła Gmina Pyrzyce. Warto tez podkreślić, że zaszczytny tytuł i statuetka do samorządu wędrują  już po raz trzeci w historii konkursu. Doceniono, że samorząd z sukcesem rozwija współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na szczególną uwagę zasługuje wspieranie zadań w sferze oświatowej realizowanej  przez stowarzyszenia i fundacje. W gminie funkcjonuje też system stypendiów sportowych i artystycznych. Natomiast w kategorii Gmina licząca poniżej 15 tysięcy mieszkańców zwyciężyła Gmina Stepnica. Komisja konkursowa doceniła liczne formy współpracy pozafinansowej z organizacjami, w tym dbałość  o infrastrukturę służącą organizacjom i społeczności lokalnej. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Gminie Czaplinek.

Gratulujemy Zwycięzcom

Źródło www.wzp.pl