Obwodnica Gryfina coraz bliżej realizacji

Ruszył przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. Obwodnica o długości 5,6 km wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta. Jest to pierwszy przetarg na realizację inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim. Łącznie w ramach tego Programu na Pomorzu Zachodnim powstanie 9 nowych obwodnic. 

Projekt i budowa 

Opracowanie dokumentacji projektowej  i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ma zająć maksymalnie 17 miesięcy. Roboty budowlane powinny zostać zrealizowane w ciągu 22 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2025. 

Kryteriami wyboru wykonawców w ogłoszonym właśnie przetargu będzie cena (60%), przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne (30%) oraz skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące (10%). 

Obwodnica uwolni Gryfino od ruchu tranzytowego z DK31 

Odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta, będąc w jego południowej części jedyną drogą, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica Gryfina ominie miasto od zachodu, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond – na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z DW120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową. 

Obwodnica o długości 5,6 km ominie Gryfino po wschodniej stronie miasta. Nie tylko wyprowadzi z niego ruch tranzytowy, ale pozwoli także rozwinąć lokalną sieć połączeń drogowych. Co to oznacza dla mieszkańców?

  • Możliwość wybudowania wzdłuż obwodnicy trasy rowerowej, która przetnie planowaną ścieżkę rowerową do Gardna, istniejącą ścieżkę w kierunku Jeziora Wełtyńskiego oraz istniejącą ścieżkę do Borzymia. W przyszłości będzie ją można także połączyć z planowanym do wybudowania odcinkiem ścieżki rowerowej od ul. Przemysłowej do Szczawna, po dawnej trasie kolei. Dzięki temu znacząco poszerzona zostanie przestrzeń rekreacyjna dla gryfinian.
  • Przy rondzie południowym (przy wiadukcie), powstanie droga, która obsłuży nowy cmentarz.
  • Przy rondzie w ciągu ulicy Wojska Polskiego powstanie droga, która zapewni atrakcyjne połączenie dla gruntów przemysłowych, będących własnością Gminy Gryfino.

Finał wielu lat przygotowań 

Inwestycja posiada wydaną w 2012 roku decyzję środowiskową. Od lutego ubiegłego roku trwały prace nad Koncepcją Programową wraz z badaniami podłoża. Wejście w fazę realizacji tej inwestycji było możliwe dzięki ujęciu zadania w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  

Źródło: www.gryfino.pl, www.gddkia.gov.pl/