Glinna z nową drogą i chodnikami

Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

Przebudowa transportowo-komunikacyjnej infrastruktury uwzględniała położenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami oraz budowę zjazdów do posesji.

– O tym jak ważna jest to droga dla gminy i dla regionu nikogo nie trzeba przekonywać. Nowa infrastruktura to większe bezpieczeństwo i komfort jazdy – powiedziała wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Przy drodze pojawiły się również nowe chodniki, co umożliwi spokojne poruszanie się pieszych. Szczególnie widać to po lewej stronie drogi – jadąc od strony Gryfina – na 500-metrowym odcinku, od Glinna 10 do Glinna 25 abc.

– Przebudowa drogi to przykład, że współpraca popłaca. Modernizacja infrastruktury była możliwa dzięki wspólnym wysiłkom Gminy Stare Czarnowo i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wierzę, że zmiany cieszą mieszkańców Glinnej – podkreślił radny Rady Gminy Stare Czarnowo Marcin Drwal.

Wykonawcą robót była firma MALDROBUD z Myśliborza. Prace zakończono w grudniu 2019 roku. Koszt zadania, za które odpowiada Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wyniósł ponad 700 tys. zł. Gminy Stare Czarnowo z własnego budżetu dołożyła do inwestycji 100 tys. zł.

Źródło: www.stareczarnowo.pl