2021 Rokiem Ekologicznym na Pomorzu Zachodnim

Szacunek dla przyrody i dobre postawy można zbudować dzięki dobrym wzorcom. Pomogą w tym kampanie edukacyjno-informacyjne, konkursy, akcje, warsztaty i konferencje tematyczne. 2021 rok będzie Rokiem Ekologicznym na Pomorzu Zachodnim. Decyzję podjęli radni województwa podczas sesji Sejmiku. Działania swoim zasięgiem obejmą cały region, i będą podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców. „Zielony wzrost” to jeden ze strategicznych filarów na które stawia Samorząd Województwa.

– Postrzeganie ekologii zmienia się. Już większość ścieków odprowadzana jest do oczyszczalni, a śmieci są lepiej utylizowane. Wyzwań środowiskowych jednak wciąż nie brakuje, choć mamy opinię jednego ze środowiskowych liderów. Przyszłym rok nazwaliśmy rokiem ekologicznym, bo zamierzamy jeszcze bardziej intensyfikować działania związane z ochroną środowiska. Wierzę, że dzięki wspólnej energii uda nam się zrobić więcej i zmieniać mentalność społeczeństwa. Dziś ekologia to styl życia, energia odnawialna, zdrowa żywność, recykling. Zaangażowanie energii naszych mieszkańców, szczególnie młodych osób, Pomorze Zachodnie utrzyma rolę lidera środowiskowe w Polsce ale liderem ekologicznym w Europie, czego najbardziej życzę naszym dzieciom –  powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zapowiedzią roku ekologii jest uruchomienie w ramach Programu Społecznik naborów, które premiują działania ekologiczne dodatkowymi punktami w ocenie zgłaszanych projektów. W ubiegłym tygodniu odbył się również I Szczyt klimatyczny, gdzie zaprezentowano osoby oraz postawy, którym ekologia jest szczególnie bliska.

– Jeszcze w tym roku rozpoczynamy projekt Pomorze Zachodnie Zielony Region, w którym będziemy poprowadzić wiele akcji uświadamiających społeczeństwu, jak ważna jest ochrona środowiska, jak można o nią dbać. Zaadresujemy wiele konkursów do samorządów i NGO, a także działań promujących filozofię ekologiczną. W tym roku za nami szczyt klimatyczny adresowany nie do fachowców, a pasjonatów, indywidualnych osób, które mają innowacyjne pomysły wpływania na młodych ludzi. Taki cykl będzie jednym z naszych kierunków działań w przyszłym roku – wyjaśniał członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

W ramach roku ekologicznego zostanie zrealizowany szereg działań. Szykowane jest m.in. opracowanie regionalnego Programu ochrony środowiska do roku 2030 oraz prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców. W ramach zarządzania jakością powietrza planuje się zorganizowanie specjalnej grupy roboczej, a także szkolenia dla gmin w zakresie uchwały antysmogowej. Działania obejmą również tematykę gospodarowania odpadami, problematykę suszy i monitoringu zjawisk pogodowych. W tym ostatnim może posłużyć zwiększenie ilości stacji agrometeorologicznych.

Planowany jest także konkurs na najbardziej ekologiczną gminę. Wsparcie mają otrzymać takie inicjatywy jak Forum Rolników Ekologicznych czy wyjazdy studyjne rolników. Kolejny rok pomoc finansowa w zakupie węzy pszczelej obejmie pszczelarzy, a dzięki planowanej rekultywacji gruntów rolnych i tworzeniu łąk kwietnych, może skorzystać środowisko. W działania proekologiczne wpisuje się także podejmowane przez Województwo Zachodniopomorskie przejęcie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, gdzie powstać ma Centrum Ekologii i Kultury Obszarów Wiejskich, centrum konferencyjno- targowe oraz Oddział Etnograficzny Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W 2021 Roku Ekologicznym, kontynuowany będzie projekt „GREen Startup Support – Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki” oraz kolejna edycja Konferencji SmartUp! Zachodniopomorskie Dni Przedsiębiorczości i Innowacji, która w roku 2021 ukierunkowana będzie na zieloną gospodarkę. Także w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 priorytetem będzie ekologia.

Warto pamiętać, że w misję województwa wpisano „Pomorze Zachodnie – lider niebieskiego i zielonego wzrostu zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców.” W ostatnich latach w regionie zrealizowano ponad 1500 projektów proekologicznych, nastawionych na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, inwestycje w zrównoważony transport, budowę ścieżek rowerowych, wymianę taboru kolejowego i autobusowego, przebudowę linii kolejowych i budowę dróg. Wszystko oczywiście dzięki wsparciu funduszy unijnych. Samorząd Województwa duży nacisk kładzie na termomodernizację budynków i zwiększenie efektywności instalacji cieplnych. Jako przykład można wymienić chociażby budowę budynku pasywnego jako siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopolskiego w Szczecinie czy też budowaną Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.