Biuro SSOM przechodzi w tryb pracy zdalnej

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wydał zarządzenie w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, z dniem 30 października do odwołania pracownicy biura SSOM będą wykonywali swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej.

Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, będzie pełniony dyżur na miejscu przez pracownika SSOM.

Pełna treść Zarządzenia dostępna jest TUTAJ.