Zachodniopomorski Kongres Oświatowy

Funkcjonowanie oświaty w dobie pandemii rodzi wiele pytań i wątpliwości wśród nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. Jest także niemałym wyzwaniem dla samorządów.

W sytuacji zamknięcia szkół ważnym staje się sprawne wykorzystanie technologii w zachowaniu ciągłości kształcenia, co wymaga współpracy środowisk oświatowych, samorządowych i biznesowych.

O strategii walki z pandemią w systemie edukacji rozmawiać będą uczestnicy V Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego, który odbędzie się online 27 listopada br. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.                     

Podczas tegorocznego kongresu poruszane będą tematy związane m.in. z nowościami w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, rolą cyfrowych narzędzi edykacyjnych w wyrównywaniu szans uczniów, działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wspierającymi kształecenie na odległość czy z wykorzystaniem otwartych danych w walce ze skutkami pandemii w edukacji.

– Porozmawiamy o wyzwaniach, przed jakimi staje oświata w tej nowej, niepewnej rzeczywistości, skupiając się przede wszystkim na jakości nauczania – także hybrydowego i zdalnego – oraz dbałości o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Przedstawimy również źródła finansowania edukacji ze środków UE w latach 2021-2027 oraz możliwości zwiększenia źródeł finansowania dla samorządów – wylicza Jolanta Balicka z Technoparku Pomerania.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, jednostek oświatowych oraz firm technologicznych. Kongres odbędzie się 27 listopada br. w godz. 9.00-14.30. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem http://kongres-online.spnt.pl/. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma w dniu wydarzenia drogą mailową link do wirtualnego udziału w kongresie.

Organizatorem V Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego wydarzenia jest Technopark Pomerania, który w swojej działalności wspiera nie tylko przedsiębiorców, ale także środowiska oświatowe i samorządowe np. poprzez unowocześnianie kształcenia informatycznego w regionalnych technikach i szkołach zawodowych czy wspieranie informatyzacji urzędów i jednostek administracji.

Partnerami wydarzenia są Instytut Otwartego Społeczeństwa, Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Europe-Direct Szczecin, Baltic Neopolis Orchiestra oraz firma Apis Natural Cosmetics.

Program kongresu i szczegółowe informacje dostępne na: http://kongres-online.spnt.pl/