„Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do lektury publikacji „Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”.

W publikacji zaprezentowana została koncepcja urban labów wypracowana w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, która pilotażowo wdrażana jest poprzez funkcjonowanie Urban Lab Gdynia i Urban Lab Rzeszów – są to łącznie trzy projekty  finansowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W opracowaniu znajduje się zestaw wybranych dobrych praktyk zrealizowanych w różnych miastach na świecie, które mogą być inspiracją do rozwijania ciekawych projektów w laboratoriach miejskich. Zgodnie z podstawowym założeniem, urban laby powinny przyczyniać się do budowania harmonijnej współpracy władz miasta z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami i poprzez wspólne wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy jakości życia w mieście.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dla różnych grup interesariuszy miejskich wskazówką do tworzenia i rozwijania podobnego narzędzia.

WERSJA LEKKA  
WERSJA DO DRUKU