Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego

W Świnoujściu, Darłowie, Przecławiu oraz w małej wiosce  Rekowo w gminie Kobylanka znajdziemy przyjazne mieszkańcom inwestycje. Poznaliśmy tegorocznych zwycięzców konkursu marszałka o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: najlepsza przestrzeń i najlepszy obiekt użyteczności publicznej.


Oceniane były przedsięwzięcia ukończone w roku 2019. Jednostki samorządu terytorialnego do konkursu mogły zgłaszać też jeden z etapów większego przedsięwzięcia, który został zakończony w roku poprzedzającym daną edycję konkursu, jednak powinien on sam w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną. 

– Głównym celem naszego konkursu jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji. Chcemy też promować dobre praktyki w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej. Mimo że jest to już jedenasta odsłona konkursu to obrady komisji są co roku tak samo burzliwe. A to oznacza jedno – zgłaszane przez samorządy inwestycje są bardzo dobrze realizowane, zmieniają nasze małe ojczyzny, są społecznie użyteczne. Członkowie komisji zwracają uwagę na różne aspekty prowadzonych inwestycji, stąd tak trudno o jednomyślną ocenę – mówi przewodniczący komisji konkursowej Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

O zwycięstwo walczyło 18 przedsięwzięć z gmin: Bobolice, Drawno, Darłowo, Gryfice, Kobylanka, Kołbaskowo, Sławno i Świnoujście. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna lub zrewitalizowana przestrzeń publiczna oraz obiekt użyteczności publicznej lub zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.

W Świnoujściu jest najlepiej zagospodarowaną przestrzeń
Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w tym roku otrzyma Gmina Miasto Świnoujście za przebudowę promenady miejskiej z realizacją nowego ciągu rekreacyjno-spacerowego (projekt „Kurort nadmorski – nowa wizja przestrzeni publicznej „Promenada Zdrowia”).

Wyróżnienie w tej kategorii komisja konkursowa przyznała Miastu Darłowo za rewitalizację trzech istniejących parków miejskich i stworzenie nowego parku o nazwie Park Inkula.

Drugie wyróżnienie w tej kategorii komisja konkursowa przyznała Gminie Kobylanka za ukształtowanie przyjaznej i niezwykle wartościowej kulturowo przestrzeni we wsi Rekowo.

Trzy obiekty użyteczności publicznej warte uwagi
W kategorii najlepszy obiekt użyteczności publicznej zrealizowany w 2019 roku komisja konkursowa przyznała trzy równorzędne wyróżnienia.

Pierwsze dla Gminy Kołbaskowo za realizację Gminnego Ośrodka Sportu  Rekreacji w Przecławiu. To nagroda  za dynamiczną formę przestrzenną obiektu i realizację właściwej polityki przestrzennej gminy, spełniającej oczekiwania społeczności lokalnej.

Wyróżniono także dwie inwestycje z Gminy Darłowo. To projekt „Poczekalnia Kultury” za godny naśladowania przykład rewaloryzacji dawnego dworca kolejowego i przypisanie mu nowej funkcji związanej z kulturą. Doceniono, że projekt przyczynił się do stworzenia nowego miejsca społecznej integracji.

Doceniono też Centrum Sportów Wodnych w uzdrowisku Dąbki za stworzenie wyjątkowych warunków  w skali kraju do uprawiania sportów wodnych i umiejętne wkomponowanie całej inwestycji w walory przyrodnicze regionu.

O konkursie
Komisja konkursowa obradowała w składzie: Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Komisji, Leszek Jastrzębski – p.o. Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Małgorzata Oyarce Yuzzelli – Główny Projektant, przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Adam Zwoliński – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Iwona Klimek-Łukaszewska – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Lechosław Czernik – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Patrycjusz Zarębski – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego.

Wręczenie nagród i wyróżnień będzie odbywać się w miejscu realizacji inwestycji – o spotkaniach będziemy informować.

Za organizację i przeprowadzenie konkursu o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (rbgp.pl).

Źródło: www.wzp.pl/