Bruksela oficjalnie zatwierdza Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy.

Komisja Europejska formalnie zatwierdza wszystkie formy pomocy składające się na Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy. Jest zielone światło m.in. dla powstania budynku dla oddziałów zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. To najszybciej zatwierdzone zmiany w historii KE.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od kwietnia tego roku negocjował z Komisją Europejską zmiany w przeznaczeniu funduszy europejskich dla regionu w związku z pandemią. Dzięki dużej elastyczności partnerów z Brukseli i konstruktywnej postawie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mogliśmy wydatkować środki Regionalnego Programu Operacyjnego jeszcze przed formalnym zatwierdzeniem zmian. Znalazły się one w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym. Wartość zaplanowanego wsparcia to blisko 400 mln zł.

– Gdyby nie możliwość dokonania wielu zmian w RPO, na co w roboczych ustaleniach uzyskiwaliśmy na bieżąco zgody ze strony Komisji, nasza regionalna reakcja na skutki, które przyniosła ze sobą pandemia COVID-19, nie byłaby tak szybka i tak znacząca. Szczególnie doceniam duże zrozumienie ze strony brukselskich urzędników dla działań nie tylko doraźnych, ale mających zdecydowanie długofalowy charakter. W toku rozmów, które prowadziłem z Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej, Markiem Lemaitrem, spotkałem się z akceptacją dla takich projektów, jak rozbudowa szpitala wojewódzkiego o nowy budynek dla oddziałów zakaźnych. To w perspektywie kolejnych lat wzmocni odporność Pomorza Zachodniego na przyszłe zagrożenia epidemiczne – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki pozytywnie zakończonym negocjacjom, przekonaliśmy Komisję Europejską do przekierowania środków na walkę z pandemią, w tym m.in. na doposażenie zachodniopomorskich szpitali czy ochronę miejsc pracy. Decyzja Brukseli otwiera też możliwość budowy budynku dla oddziałów zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, który długoterminowo zabezpieczy nas przed kolejnymi epidemiami. Inwestycję wyceniono na 68 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WZ wyniosłoby 85 %, czyli ok. 58 mln zł. W efekcie zintegrowane zostałyby oddziały zakaźne dla dzieci i dorosłych, a pacjenci skupieni w jednym miejscu, co zmniejszyłoby ryzyko zakażeń.

Komisja Europejska wyraziła także formalną zgodę na wydatkowanie funduszy europejskich na takie działania, które znalazły się w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym:

  • doposażenie w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej szpitali wojewódzkich, powiatowych, klinicznych i resortowych oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego – za ponad 55 mln zł z funduszy UE;
  • zaangażowanie w walkę z pandemią zachodniopomorskich naukowców, którzy przygotowują nowe rozwiązania technologiczne – za prawie 9 mln zł ze środków UE;
  • wsparcie strażaków z OSP i ratowników wodnych kwotą 3,5 mln zł z funduszy UE;
  • przekazanie środków europejskich o wartości ponad 25 mln zł gminom i powiatom na przygotowanie szkół i innych placówek edukacyjnych na działanie w warunkach epidemii;
  • ochronę miejsc pracy w drodze przeznaczenia ponad 74 mln zł ze środków europejskich na subsydiowanie wypłat dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych;
  • wygospodarowanie 100 mln zł z RPO na kapitał obrotowy w naszych przedsiębiorstwach celem podtrzymania ich płynności w warunkach pandemii, częściowo poprzez granty, częściowo poprzez udzielane na bardzo korzystnych warunkach pożyczki;
  •  jako forma przygotowania się na nowe otwarcie po pandemii, przeznaczenie 50 milionów złotych na nowe konkursy inwestycyjne dla naszych przedsiębiorców – nabór wniosków dla branż wpisujących się inteligentne specjalizacje regionu oraz dla branży turystycznej trwa do połowy lutego.

Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym związane z przesunięciem środków na walkę z koronawirusem zostały zatwierdzone 18 grudnia 2020 r., zaledwie po 3 dniach od oficjalnego przekazania zmian Programu do Komisji.

– Otrzymaliśmy decyzję o zatwierdzeniu wszystkich zaproponowanych modyfikacji. To dodatkowy dowód dużej otwartości i elastyczności służb Komisji Europejskiej, wspierających zarządzających programami w jak najlepszym i najbardziej skutecznym wykorzystaniu środków UE w walce z pandemią – podsumowuje marszałek Olgierd Geblewicz.