Wyniki konkursu Marszałka na najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z Pomorzem Zachodnim

Znamy tegorocznych laureatów  konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z Pomorzem Zachodnim. Podobnie jak rok temu o zwycięstwo walczyli młodzi architekci i projektanci z całej Polski. Na szczególną uwagę zasłużyły projekty tematycznie związane z Kołobrzegiem, Szczecinem, Gryficami, Bierzwnikiem 

Konkurs organizowany jest przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Mogą w nim wziąć udział absolwenci uczelni wyższych z całej Polski, którzy przedstawią prace związane z Pomorzem Zachodnim. 

– W tym roku, ze względu  na aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce, nie możemy spotkać się na wystawie podsumowującej konkurs, nad czym ubolewam. Niezmiennie jednak z uwagą przyglądaliśmy się tegorocznym pracom i postanowiliśmy wyróżnić, zwłaszcza ponad standardowe dyplomy, które zawierają ciekawe i wizjonerskie projekty. Chcemy, żeby konkurs rozwijał się, dlatego do przyszłej edycji wprowadzimy nowe zagadnienia z zakresu m.in. tematyki wiejskiej, suburbanizacji oraz prac z prawobrzeża Szczecina – podsumowuje przewodniczący Komisji Konkursowej, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. 

Do tegorocznej, jedenastej już, edycji zgłoszono 23 prace, które nadesłali studenci m.in. Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Najlepsi otrzymali nagrody finansowe od 1000 zł brutto (wyróżnienia) do 4 000 zł brutto (nagroda główna). 

Dyplomy magisterskie i inżynierskie były rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. 

Kategoria 1: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

 • Wyróżnienie dla Grzegorza Balińskiego za projekt pn: „Rewitalizacja dworca i terenów kolejowych w Kołobrzegu wraz z projektem Centrum przesiadkowego”
  Promotor pracy: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio

Praca wyróżniona za ciekawe, wizjonerskie i ponad standardowe rozwiązanie newralgicznej strefy buforowej – łączącej dzielnicę uzdrowiskową z centrum Kołobrzegu. Interesująca próba zrewitalizowania i przeobrażenia wiodącej funkcji obsługi komunikacji w nowoczesne centrum przesiadkowe oraz stworzenie wartościowej przestrzeni urbanistycznej, będącej swoistym generatorem skupiającym wokół siebie pozostałe funkcje rekreacyjne i centrotwórcze.

 • Wyróżnienie dla Tomasza Bodnara za projekt pn: „Obraz miasta na podstawie map mentalnych uczniów szkół podstawowych Gryfic”
  Promotor pracy:  dr hab. Paweł Czapliński

Praca została wyróżniona za inne – niż powszechnie stosowane w urbanistyce – podejście do percepcji miasta i ciekawe ujęcie postrzegania przestrzeni przez dzieci, następnie zaś wykorzystanie wyników badań do konstrukcji mentalnej mapy Gryfic. Ciekawa, oryginalna metoda badawcza połączona z próbą stworzenia produktu turystycznego.

 • Wyróżnienie dla Ivana Boltulenisa za projekt pn: „Most Dworcowy i Wyspa przy Moście – połączenie Śródmieścia i Międzyodrza Szczecina jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji terenów Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej”
  Promotor pracy:  dr inż. arch. Rafał Szrajber

Praca została wyróżniona za udaną próbę stworzenia atrakcyjnego „witacza” vis a vis dworca kolejowego, niezwykle efektywne wykorzystanie wyspy pod względem programu funkcjonalno-użytkowego, przy czym forma architektury nie przytłacza, nawiązując dialog z otoczeniem. Na uwagę zasługuje wprowadzenie zieleni w strukturę zabudowy. 

Kategoria 2: projektowanie architektoniczne

 • Wyróżnienie  dla Małgorzaty Dudy  za projekt „Projekt budynku mieszkalno-usługowego  wraz z placem miejskim przy ulicy Kolumba w Szczecinie”
  Promotor pracy dr inż. arch. Jarosław Bondar

Praca została wyróżniona za ciekawą kreację z zastosowaniem elementów przenikania się części kubaturowej budynku z przestrzenią otwartą, w tym zarówno wewnątrz bryły obiektu, jak i z sąsiadującymi z obiektem: projektowanym placem publicznym, ul. Kolumba i rzeką Odrą. Na uwagę zasługuje wyważona współczesna forma architektoniczna obiektu z elewacjami nawiązującymi do historycznej tkanki ulicy.

 • Wyróżnienie  dla Zuzanny Kubiak za pracę pn: „Przystań C. Lefevre – adaptacja dawnego kompleksu fabrycznego na funkcję rekreacyjno-noclegową”
  Promotor pracy  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, promotor pomocniczy dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK

Praca została wyróżniona za udaną adaptację dawnego obiektu przemysłowego do nowych funkcji z zachowaniem jego klimatu, wysoki poziom projektu, w tym bardzo dobre rozpoznanie historyczne i konstrukcyjno – materiałowe. Trafnie sformułowano wytyczne konserwatorskie i projektowe, nie rekonstruując utraconych wartości, a zastępując nieistniejące elementy współczesną formą i materiałami, z nawiązaniem do dawnej architektury. Praca wykonana z wysoką kulturą podania.

 • Wyróżnienie dla Kingi Gawlik za Adaptację dawnego spichlerza (Browaru) przyklasztornego na zajazd cysterski w Bierzwniku;
  Promotor pracy Pan  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Władysław Paszkowski

Praca została wyróżniona za kulturę w łączeniu „starego z nowym”, nacechowaną umiarem i szacunkiem dla historii. Wysoki poziom warsztatowy i estetyka podania pracy. 

Kategoria 3: architektura krajobrazu

 • Nagroda dla Natalii Tomaszewskiej za projekt pn: „Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Smutnej w Szczecinie”;
  Promotor pracy dr inż. arch. Leszek Świątek

Nagroda za bardzo dobre wpisanie obiektu w otaczającą przestrzeń, wyczucie skali, uszanowanie istniejącej zieleni i kreację nowej oprawy krajobrazowej, z wkomponowaniem zbiornika wodnego – przenikanie się architektury, wody i zieleni, a także dostrzeżenie potrzeby doposażenia osiedli prawobrzeżnego Szczecina w obiekt stymulujący społeczną aktywność.

 Komisja konkursowa obradowała pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja w składzie: Leszek Jastrzębski – Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Małgorzata Oyarce Yuzzelli – Główny Projektant, przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Adam Zwoliński – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Helena Freino – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Iwona Klimek-Łukaszewska – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Bal – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego.