Zmiany dotyczące testów w obszarze transgranicznym

Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie podjął decyzję o utworzeniu dwóch nowych punktów testowych na granicy Polsko -niemieckiej. W ten sposób ma zostać poprawiona ochrona zdrowia w powiecie Vorpommern -Greifswald, który  obecnie jest szczególnie dotknięty pandemią koronawirusa. Jednocześnie ma to ułatwić osobom dojeżdżającym do pracy napolsko -niemieckim pograniczu przestrzeganie przepisów dotyczących kwarantanny. Przewidują one wykonywanie regularnych testów przy przekraczaniu granicy.

W tym kontekście Parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego, Patrick Dahlemann, wyraził zadowolenie, że polski adwokat Rafał Malujda wycofał swoją skargę przeciwko obowiązkowi wykonywania testów wykającego z przepisów rozprządzenia Meklemburgii -Pomorza Przedniego dotyczącego kwarantanny: „Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. W rezultacie dobrych, szczegółowych rozmów z panem Malujdą oraz przedstawicielką polskiej społeczności na Pomorzu Przednim, panią Katarzyną Werh, uzgodniliśmy, że MV w krótkim czasie utworzy dwa punkty do przeprowadzania testów antygenowych na przejściach granicznych w Linken/Lubieszyn i Ahlbeck/Świnoujście. Rozwiązanie będzie miało charakter długotrwały, tak aby – niezależnie od sytuacji pandemicznej – zapewnić możliwość szybkiego wykonywania testów pracownikom przygranicznym i transgranicznym. Ponadto uzgodniliśmy, że polska społeczność Pomorza Przedniego będzie w przyszłości reprezentowana w organie doradczym biura do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina. Jest to bardzo cenne dla zrównoważonego rozwoju naszej współpracy.” Ugoda została podpisana w Pasewalku.

 „Potrzebujemy transgranicznego systemu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, który będzie solidniejszy niż dotychczas. Ma to zasadnicze znaczenie zarówno dla naszych przedsiębiorstw, jak i dla wykwalifikowanych pracowników. Musimy się w tej kwestii lepiej postarać. Pomóc nam w tym mogą odpowiednio zlokalizowane punkty do przeprowadzania testów i przystępne cenowo testy”, wyjaśnia dalej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Zdrowia dr Stefan Rudolph.

Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom transgranicznym i przygranicznym, osobom, których spotykają na Pomorzu Przednim w kontaktach zawodowych, a także rodzinom tych pracowników. „Zarówno personel medyczny w szpitalach, jak i pielęgniarski w domach opieki lub w sektorze ambulatoryjnym  potrzebujemy każdego z Państwa. I dlatego tak ważnym jest, że w Ahlbeck na Uznamie i w Linken powstają dwie palcówki do przeprowadzania testów antygenowych. Jest to duże ułatwienie dla osób dojeżdżających do pracy i ważny wkład w ochronę zdrowia”, potwierdzają obaj sekretarze stanu.

 „Dzisiejsza ugoda to dobry pierwszy krok w kierunku ułatwienia wspólnego życia na granicy, nawet w czasach pandemii koronawirusa. W ugodzie uwzględniono stanowiska rządu kraju związkowego, jak również ważne aspkty mojego pozwu. Jesteśmy ufni i zobaczymy, w jakim kierunku pójdą kolejne regulacje”, powiedział Rafał Malujda.

„Nie była to łatwa, prosta i szybka droga, ale w końcu doprowadziła do rozwiązania możliwego do zaakceptowania dla nas jako obywateli UE” – mówi Katarzyna Werth, rzeczniczka Polskiej Sieci Federalnej na rzecz Partycypacji i Spraw Socjalnych w MV i wyraża ulgę, że negocjacje zakończyły się pomyślnie dla obu stron.

„Od samego początku ważne było dla mnie, aby wypracować współmierne i adekwatne rozwiązanie nie tylko dla pracowników transgranicznych, ale również dla pracowników przygranicznych”