Gmina Dobra zajęła 3 miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce

Gmina Dobra ponownie zajęła miejsce na podium w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce.  Naukowcy opracowali ranking w oparciu o siedem najważniejszych i najczęściej używanych wskaźników ekonomicznych, którymi badali sytuację finansową wszystkich polskich jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Dobra zajęła 3 miejsce wśród 1533 gmin wiejskich. To kolejny wielki sukces naszej gminy.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to pełne opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Ranking adresowany jest do trzech głównych grup odbiorców: samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami, przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze oraz obywateli, aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

„Przyjęliśmy założenie, że poprzedni rok to był rok pandemiczny, który niewątpliwie wpłynął na kondycję samorządów. W związku z tym uzupełniliśmy analizy o nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii Covid-19. Dla zapewnienia porównywalności rankingu w tegorocznej edycji uwzględniliśmy te same kryteria i te same wskaźniki, które były przyjęte w latach ubiegłych” – mówi prof. Bartłomiej Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który przedstawił wyniki tegorocznego rankingu.

Samorządy zostały podzielone na pięć klas: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Spośród 1533 gmin wiejskich najlepsze wyniki uzyskały: Chojnice (woj. pomorskie), Baranów (woj. wielkopolskie) i Gmina Dobra (woj. zachodniopomorskie). Natomiast Poddębice (woj. łódzkie), Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) i Łomianki (woj. mazowieckie) to liderzy w kategorii 642 gmin miejsko-wiejskich. Najlepsze wyniki wśród 236 gmin miejskich uzyskały: Podkowa Leśna (woj. mazowieckie), Jordanów (woj. małopolskie) i Puszczykowo (woj. wielkopolskie).

Wśród 66 miast na prawach powiatu liderami są: Poznań, Tychy i Gliwice. W grupie 314 powiatów ziemskich liderami okazały się: powiat wrocławski (woj. dolnośląskie), powiat bydgoski (woj. kujawsko-pomorskie) i powiat poznański (woj. wielkopolskie).

„Jest to dla nas zaszczyt, że inni dostrzegają to co robimy i oceniają naszą pracę i jej efekty tak wysoko. Dziękujemy i gratulujemy pozostałym wyróżnionym samorządom” – skomentowała wyniki rankingu Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Ranking przygotowany w oparciu o dane RIO na koniec 2020 r. uwzględniał takie wskaźniki jak: udział dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacje nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udział środków europejskich w wydatkach, relacje zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych.

To kolejny wielki sukces naszej gminy. W maju 2021 r. Gmina Dobra po raz kolejny zajęła 1. miejsce wśród 47 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. W grudniu 2020 r. nasza gmina została sklasyfikowana na 19. miejscu (na 1538) wśród najlepszych gmin wiejskich o najwyższym poziomie rozwoju. W czerwcu 2020 r. Gmina Dobra została liderem Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce wyprzedzając 1547 gmin wiejskich. W listopadzie 2018 r. nasza gmina zajęła 1. miejsce wśród 48 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rankingu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. W październiku 2018 roku Gmina Dobra zajęła bardzo wysokie 24. miejsce wśród 1555 gmin wiejskich w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów. W listopadzie 2017 r. gmina zajęła 21. miejsce (z 1559 gmin wiejskich) w rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. Ranking, uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy, opracowywany był na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS.

Źródło: www.dobra.pl