Nowy nabór wniosków o udzielenie grantu

Zapraszamy uprawnione podmioty do składnia w wniosków o grant na  wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19. Zaplanowane działania mają na celu wsparcie uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z województwa zachodniopomorskiego, a także w SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM.

Szczegóły na stronie http://www.wws.wzp.pl/pomorze-zachodnie-wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielnie-grantu.