S10 od Stargardu do Piły z decyzją środowiskową

Mamy już określony przebieg ostatniego szlakowego odcinka drogi ekspresowej województwie zachodniopomorskim. To 108 kilometrów S10, od końca obwodnicy Stargardu do Piły (połączenie z drogą S11), z wyłączeniem istniejącej obwodnicy Wałcza. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał właśnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie tej decyzji umożliwi nam ogłoszenie przetargu na kolejny etap prac przygotowawczych – wykonanie Koncepcji programowej wraz z badaniami podłoża.

Przebieg drogi ustalony 

Droga S10 będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Przebieg wybrany w decyzji środowiskowej to wariant VII (niebieski) na odcinku do Stargardu do obwodnicy Wałcza i III (zielony) na odcinku od obwodnicy Wałcza do Piły. Nowa droga będzie omijała miejscowości, przez które przebiega obecna DK10. Na trasie przewidziano budowę jedenastu węzłów drogowych. Powstanie też pięć par Miejsc Obsługi Podróżnych i dwa Obwody Utrzymania.  

Efekt wielu prac przygotowawczych 

Prace studialne dla przebiegu drogi ekspresowej S10 były prowadzone już od wielu lat, ale dopiero dzięki przyznanemu przez Ministra Infrastruktury w 2017 roku finansowaniu udało się doprowadzić do końca przygotowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko. W tej dokumentacji określono warianty przebiegu inwestycji i jej oddziaływanie na środowisko. Przeprowadzono analizy wielokryterialne, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, społeczne i środowiskowe. Była to baza dla wydania, w ramach prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania, decyzji środowiskowej. Do wykonania pozostały jeszcze dalsze prace przygotowawcze – Koncepcja programowa i badania podłoża. 

Bezpośrednie połączenie Pomorza Zachodniego z centrum kraju 

Droga krajowa nr 10 to ważna trasa biegnąca z zachodu na wschód. Droga łączy Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Ta ważna trasa w przyszłości na całym przebiegu ma mieć standard drogi ekspresowej. Na Pomorzu Zachodnim istnieje już odcinek łączący Szczecin i Stargard wraz z obwodnicą Stargardu oraz obwodnica Wałcza. W województwie kujawsko-pomorskim kierowcy mogą korzystać z odcinków w rejonie Bydgoszczy. W ostatnich tygodniach zostały ogłoszone przetargi na realizację odcinków S10 Bydgoszcz – Toruń. Dla pozostałych odcinków trwają prace przygotowawcze. 

planowany  przebieg-mapa