Ponad 4 mln zł dla Gryfina na działania adaptacyjne do zmian klimatu

Gryfino znalazło się w wąskim gronie 19 gmin, którym przyznano wsparcie finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. Funduszy Norweskich – w konkursie na zielono-niebieską infrastrukturę w miastach. Gryfiński projekt zakłada zagospodarowanie 10 zielonych terenów w mieście oraz przeprowadzenie licznych działań edukacyjno-informacyjnych.Konkurs przeprowadzono w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którego celem jest wzmocnienie odporności polskich miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt “Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury Gryfinie” zawiera zagospodarowanie 10 zielonych terenów na obszarze miasta:

  • ul. Mazowiecka i Mazurska 
  • Opolanka
  • zielony zakątek przy Cmentarzu Komunalnym
  • nabrzeże
  • miejski ogród kieszonkowy przy nowej hali sportowej 
  • Górka Miłości
  • eko-zakątek przy Centrum Wodnym Laguna
  • osiedlowy ogród kieszonkowy przy ul. Kochanowskiego 
  • ogród miododajny przy ul. Fredry 
  • miejska łąka kwietna przy wiadukcie (przy drodze krajowej nr 31)

Dodatkowo powstać mają zbiorniki na deszczówkę przy Żłobku Miejskim w Gryfinie oraz strefa edukacyjno-ekologiczna wewnątrz Centrum Wodnym Laguna. Inwestycjom towarzyszyć będą różnorodne i atrakcyjne w formie działania edukacyjne adresowane do szerokiego grona mieszkańców, m.in. program tworzenia ogródków edukacyjnych, szkolenia z zakładania przydomowych ogródków deszczowych oraz budowy domków dla owadów i pszczół, program adopcji drzew, Zielone Forum Publiczne oraz ekologiczny piknik rowerowy. Do swojego projektu Gmina Gryfino pozyskała renomowanego partnera z Islandii, działającą na światowych rynkach inżynieryjną firmę Verkís. Islandzki partner odpowiedzialny będzie za konsultacje dot. projektów architektonicznych zielonych terenów oraz przyjętych przez gminę modeli funkcjonowania zielono-niebieskiej infrastruktury. Verkís stworzy również rozwiązania dla terenów zalewowych Gryfina, gdzie należałoby wypracować nowoczesne i naturalne metody retencjonowania wody.  Całkowity koszt projektu wynosi 4 970 192,50 zł, w tym dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 4 143 105,65 zł. — Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań ludzkości. Gryfiński projekt jest wyrazem wzrostu świadomości w tym zakresie. Jest jednocześnie pierwszym tego rodzaju na gruncie lokalnym. Projekt zakłada m.in. aktywny udział mieszkańców w procesie jego realizacji – każdy będzie mógł przyczynić się do zwiększenia zielonej przestrzeni miasta oraz zaczerpnąć wiedzy nt. nowoczesnych metod retencjonowania wody deszczowej. Już teraz zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane tą tematyką osoby.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast