Zrobione w Szczecinie: to już ostatnie dni na złożenie wniosku!

Jeszcze kilka dni mają przedsiębiorcy, organizacje i instytucje ze Szczecina i okolic na złożenie wniosku o przyznanie tytułu marki „Zrobione w Szczecinie”. O certyfikat mogą zawalczyć lokalne usługi i produkty kreujące pozytywny wizerunek miasta i wyróżniające się wysoką jakością. Tegoroczny nabór kończy się 31 sierpnia.

W roku 2021 tytuły „Zrobione w Szczecinie” zostaną przyznane po raz piąty. Od 2018 roku certyfikaty marki trafiły w ręce 59 firm i instytucji. Są wśród nich m.in. rękodzielnicy, firmy IT, podmioty działające w branży kosmetycznej, restauracje, cukiernie, firmy odzieżowe, ale także producent pościeli, wytwórnia muzyczna, browar i palarnia kawy. Pełna lista laureatów znajduje się na stronie https://zrobione.szczecin.eu/.

Zasady naboru wniosków 2021

O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty z siedzibą w miejscowościach należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty lub usługi znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy przed zgłoszeniem. Jednostką koordynująca realizację programu jest Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Wnioski o przyznanie marki można składać w formie elektronicznej, wysyłając podpisane skany pod adres mailowy sekretariat@arms-szczecin.eu lub osobiście – w biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. przy ul. Niemierzyńskiej 17A w Szczecinie (II  piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.

Terminy

  • do 31 sierpnia – składanie wniosków o przyznanie marki
  • do 31 października – rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie wyników

O „Zrobione w Szczecinie”

Marka „Zrobione w Szczecinie” przyznawana jest przez Gminę Miasto Szczecin oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta.

– Celem projektu jest promocja działań kreatywnych, gospodarczych, proinwestycyjnych i innowacyjnych na terenie miasta, wzmacnianie tożsamości, patriotyzmu lokalnego, podniesienie jakości produktów i usług oferowanych w mieście, promocja Szczecina oraz szczecińskich przedsiębiorców i instytucji, zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych produktów i usług oraz zwiększenie prestiżu przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów kojarzonych z marką – mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. 

Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z jej tytułu gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe. Korzyścią dla przedsiębiorców wynikającą z przyznania marki, jest możliwość udziału w programach z zakresu promocji gospodarczej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz możliwość zamieszczania logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.

Znak graficzny marki został ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczegółowe zasady, w tym m.in. charakter i cel,  warunki oraz tryb przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” określa Regulamin.