Szczecin bada emocje

Szczecin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdecydowało się na przeprowadzenie pilotażowej analizy stanu emocjonalnego szczecińskiego środowiska szkolnego. To początek systemowych prac nad poprawą samopoczucia uczniów i nauczycieli po pandemicznym lockdownie.

Edukacja to ten obszar codziennego życia, który bardzo mocno został dotknięty skutkami trwającej pandemii koronawirusa. Działanie szkół w warunkach pandemii to ogromne wyzwanie, z który musieli zmierzyć się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele  – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Dlatego w trakcie badań pochylono się m.in.: nad tym z jakimi emocjami uczniowie mierzą się po 15-miesięcznej pandemii, jak oceniają wpływ zdalnej nauki i izolacji na ich samopoczucie, a także jak czas izolacji wpłynął na poziom ich nauki i patrzenie w przyszłość.

Badaniami przygotowanymi przez firmę Profi Competence Europe oraz Uniwersytet Szczeciński objętych zostało łącznie ponad 2000 szczecińskich uczniów oraz ponad 500 nauczycieli. Odpowiedzi pozwoliły na opracowanie szczegółowego planu działań, który ma na celu pomóc w powrocie do stacjonarnego trybu pracy zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Przeprowadzenie diagnoz pozwoliło nam na opracowanie szczegółowego raportu, który zawiera dokładne rekomendacje dla dyrektorów i nauczycieli dotyczące tego, jak powinni pracować z młodymi ludźmi. Ci, bowiem obecnie borykają się z problemami takimi jak niepokój, bezradność i obniżony nastrój. Tym samym uczniowie znaleźli się w niekomfortowej sytuacji, a w ich środowisku pojawiło się mnóstwo nowych czynników stresujących.

Dodatkowo, dzięki badaniom Uniwersytetu Szczecińskiego, które skupiły się nie tylko na uczniach szkół podstawowych, możliwe było również przebadanie nauczycieli. Wskazywali oni przede wszystkim na brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, a co za tym idzie problem z realną oceną wiedzy i umiejętności podopiecznych. Do tego dochodził również stres, przygnębienie, niekiedy wypalenie zawodowe, a także spore obawy o uczniów.

Na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonych badań, miasto opracowało plan działania. Znalazły się w nim między innymi takie projekty jak działania nastawione na wzmocnienie nauczycieli, dzięki którym będą mogli jeszcze lepiej niż dotychczas wspierać swoich podopiecznych. Bardzo ważną rolę będą pełnić również rodzice, na których spoczywa największy ciężar dotyczący m.in. wzmacniania dzieci. Właśnie dlatego, w najbliższych dniach, do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego trafi specjalnie przygotowana broszura, w której znajdą między innymi informacje na co powinni zwracać uwagę i gdzie ewentualnie szukać specjalistycznej pomocy dla swojego dziecka.

W porozumieniu z dyrektorami szczecińskich szkół, zmodyfikowane zostaną również metody oraz formy pracy, które zostaną dostosowane do problemów zgłaszanych przecz uczniów.