Nowa perspektywa finansowa. Przed nami wysłuchanie publiczne dla mieszkańców regionu.

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Rozpoczynają się też szerokie konsultacje społeczne, podczas których Urząd Marszałkowski zbiera opinie partnerów społeczno-gospodarczych, samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców regionu dotyczące zaplanowanych działań. W poniedziałek, 13 września 2021 r. odbędzie się wysłuchanie publiczne dot. nowej perspektywy. Można zabrać głos, zgłosić uwagi, przedstawić spostrzeżenia. 

W nowej perspektywie finansowej Województwo Zachodniopomorskie otrzymać ma 1,611 mld euro na realizację programu regionalnego (to środki z uwzględnieniem podziału funduszy z tzw. rezerwy programowej, w wyniku której Pomorze Zachodnie poniosło stratę wynoszącą co najmniej sto mln euro).

 Dotychczasowe unijne wsparcie pozwoliło na przeprowadzenie tysięcy działań widocznych w każdej sferze życia od transportu poprzez zdrowie po szerokie działania społeczno-gospodarcze. Przed nami kolejna szansa i kolejny krok – przyjęcie określonego kierunku działań na najbliższe siedem lat. W jakie projekty i działania będziemy inwestowali unijne środki? Na co warto zwrócić uwagę? Można zabrać głos i przedstawić spostrzeżenia, uwagi, propozycje. 

W regionie rozpoczynają się konsultacje projektu regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ich trakcie omawiane są m.in. typy projektów i obszary tematyczne możliwe do dofinansowania. Za nami pierwsze spotkanie z samorządowcami w Świdwinie (obszerna relacja na wzp.pl), a przed spotkania grup roboczych i przede wszystkim wysłuchanie publiczne zaplanowane na 13 września 2021 r. To najważniejsza forma zaproszenia partnerów do udziału w przygotowaniu FEPZ na jak najwcześniejszym etapie prac. 

Wysłuchanie publiczne jest otwarte dla wszystkich. Może objąć każdą osobę prywatną i każdą instytucję – wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie udziałem. Podczas wysłuchania można podzielić się swoimi uwagami, opinią, komentarzem, postulatem względem nowej perspektywy unijnej na Pomorzu Zachodnim oraz kierunków wsparcia w FEPZ.

 – To przestrzeń dyskusji otwarta dla każdego, kto chciałby podzielić się swoją opinią na temat nowego programu. Rozpoczynamy konsultacje na jak najwcześniejszym etapie prac. Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli przygotować instrumenty wsparcia, które jeszcze skuteczniej odpowiedzą na wyzwania rozwojowe stojące przez Pomorzem Zachodnim, dlatego zachęcam do zabrania głosu. Każdą uwagę i opinię przeanalizujemy – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się online 13 września 2021 r. o godz.10. Żeby wziąć w nim udział (zabrać głos) wystarczy do 9 września 2021 r. wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy (link). Podczas wysłuchania uczestnicy i uczestniczki przedstawiają swój pogląd publiczności raz, w ramach ściśle określonego i identycznego dla wszystkich czasu wypowiedzi nieprzekraczającego 5 minut. Następnie uwagi i opinie zostaną przeanalizowane, a odniesienie do nich nastąpi podczas wysłuchania odwróconego, zaplanowanego na przełom września i października 2021 r. 

Urząd Marszałkowski planuje prowadzić szerokie konsultacje – ze wszystkimi partnerami społecznymi, gospodarczymi i samorządowymi do końca września. Oprócz wysłuchań odbywać się będą spotkania grup roboczych ds. przygotowania nowego programu regionalnego (wrzesień) oraz fora tematyczne (m.in. dla organizacji pozarządowych, szkół wyższych, przedsiębiorców). Uwagi można także zgłaszać mailowo: fepz@wzp.pl. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i propozycji, przygotowana zostanie finalna wersja dokumentu, która zostanie poddana oficjalnym, ustawowym konsultacjom społecznym. Wersja ta, po akceptacji przez stronę rządową, zostanie przedłożona do negocjacji Komisji Europejskiej. Jednak wydarzy się to nie wcześniej niż po przekazaniu do Komisji projektu Umowy Partnerstwa, dokumentu ramowego określającego interwencję Funduszy Unijnych w Polsce. Przewidywany czas przekazania dokumentu do Komisji to koniec pierwszego kwartału 2022, a uruchomienie wsparcia powinno przypaść na drugi kwartał przyszłego roku. 

Wysłuchania publiczne dot. Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 Poniedziałek, 13 września 2021 r. godzina 10:00
Przebieg wysłuchania będzie można śledzić na kanale YouTube na profilu Pomorza Zachodniego (@PomZachodnie)

Chęć zabrania głosu: wystarczy do 9 września 2021 r. wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://rpo.wzp.pl/o-programie/fundusze-europejskie-dla-pomorza-zachodniego/wysluchania-publiczne

Wszelkie inne dokumenty, w tym założenia FEPZ w postaci roboczego opisu celów szczegółowych dostępne są na stronie: rpo.wzp.pl

Źródło: www.wzp.pl