II EDYCJA REGIONALNYCH NAGRÓD „ZIELONEGO FENIKSA”

W dniu 21 września br. podczas uroczystej gali wręczone zostały Regionalne Nagrody „ZIELONEGO FENIKSA” przyznawane osobom, firmom oraz instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki. W tym roku medale i dyplomy trafiły do dziewięciu zachodniopomorskich laureatów.

Nagroda przyznawana jest pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS”, która wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliwa alternatywach oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Regionalna Komisja Konkursowa „ZIELONY FENIKS” w Szczecinie, aby docenić wkład osób, firm i instytucji działających lokalnie na rzez szeroko rozumianej ekoenergetyki, jako pierwsza w Polsce podjęła współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „ZIELONY FENIKS” .

Laueaci Regionalnej Nagrody „ZIELONY FENIKS”

Kategoria I. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki (wsparcie polityczne, prawne, finansowe, edukacja, seminaria, publikacje)

– Gmina Kobylanka 

W gminie stworzono najlepszy w województwie klimat do rozwoju energetyki prosumenckiej. Zainstalowano największą w województwie moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca osiągając poziom 190 kW na 1000 mieszkańców. To prawie 5 razy więcej niż wynosi średnia w całym województwie zachodniopomorskim. nagrodę również otrzymali:

  •  Urząd Miasta Wałcz
  • Pani Elżbieta Rejmanowska Dyrektor Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie 

W kategorii II. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja) :

  • G -Term Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
  • „Pałac Siemczyno” Adam Andziak

W kategorii III. Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki

  • Akademia Morska w Szczecinie
  • Pani dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT

W kategorii IV. Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

– Pan Janusz Gajowiecki Prezes Polskiego Stowarszenia Energetyki Wiatrowej 

Województwo zachodniopomorskie jest wiodącym producentem energii z odnawialnych źródeł. To tu działają firmy promujące OZE, produkujące elementy do farm wiatrowych. Tutaj także od lat prowadzone są badania naukowe dotyczące rozwoju OZE. Właśnie dlatego województwo zachodniopomorskie buduje swoją markę jako lidera w rozwoju OZE.

O reginalnej nagrodzie Zielony Feniks